1. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka potrzebna jest energia, której źródłem są posiłki

2. Organizm by mógł spełniać wszystkie funkcję życiwe, utrzymywać (lub zwiększać) masę ciała, rozmnażać się potrzebuję wiele różnorodnych substancji. Najważniejsze znaczenie mają związki organiczne: białka, cukry, tłuszcze oraz witaminy a także związki nieotganiczne: woda i sole mineralne

3. Wartość energetyczna składników pokarmowych:

1g białka - dostarcza organizmowi 5kcal

1g węglowodanów -  dostarcza organizmowi 4kcal

1g tłuszczów - dostarcza organizmowi 9kcal

4.Białka w organizmie:

a) budulcowa: 

aktyna, miozyna - składniki komórek mięśniowych

keratyna, kolagen - składniki skóry

b) enzymatyczna:

pepsyna - trawienie białka

inne enzymy trawienne - trawienie pozostałych składników pokarmu

c) odpornościowa:

przeciwciała - zwlaczanie bakterii i wirusów

d) transportująca:

hemoglobina : przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla

e) regulująca:

wazopresyna - hormon regulujący ciśnienie krwi

f) hormonalna:

insulina - zwiększa transport cukru z krwi do komórek 

g) receptorowa:

rodopsyna - reagowanie na światło

inne bialka receptorowe - odbieranie pozostalych bodźców

5. Aminokwasy endogenne - aminokwasy, które organizm wytwarza z dostarczonych mu składników pokarmowych

6. Aminokwasy egzogenne - aminokwasy, których organizm nie potrafi wytworzyc i musi je przyjmowac z pokarmem w postaci gotowej do wykorzystania

7. Błonnik - zespół substancji pochodzenia roslinnego, zawierajacy mi.n celulozę regulujący procesy trawienne

8. Witaminy nalezą do związków regulujących, niezbednych do prawdilowego przebiegu procesów życiowych 

9. Woda stanowi ok.60% masy ciała, a jej ilośc maleje wraz z wiekiem. Jest głównym składnikiem komórek i narządów. Dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi 2,5L i zalezy od wieku, rodzaju wykonywanych prac, temperatury otoczenia