1. Układ kostny → systema skeletale:
  1. czaszka → cranium
   • kość:
 • ciemieniowa → os parietale
 • czołowa → os frontale
 • gnykowa → os hyoideum
 • jarzmowa → os zygomaticum
 • klinowa → os sphenoidale
 • łzowa → os lacrimale
 • podniebienna → os palatinum
 • potyliczna → os occipitale
 • skroniowa → os temporale
 • sitowa → os ethmoidale
   • lemiesz → vomer
   • małżowina nosowa → concha nasalis
   • szczęka → maxilla
   • żuchwa → mandibula
 1. kręgosłup → columna vertebralis
   • kość:
    • guziczna → os coccygis
    • krzyżowa → os sacrum
   • kręgi:
    • lędźwiowe → vertebrae lumbales
    • piersiowe → vertebrae thoracicae
    • szyjne → vertebrae cervicales
 1. klatka piersiowa → skeleton thoracis
   • mostek → sternum
   • żebra → costae
 1. kości kończyny górnej → ossa membri superioris
   • kość (kości):
    • łokciowa → ulna
    • nadgarstka → ossa carpi
    • promieniowa → radius
    • ramienna → humerus
    • śródręcza → ossa metacarpalia
   • łopatka → scapula
   • obojczyk → clavicula
   • paliczki → phalanges
 1. kości kończyny dolnej → ossa membri inferioris
   • kość (kości):
    • biodrowa → ilium
    • kulszowa → ischium
    • łonowa → pubis
    • piszczelowa → tibia
    • stępu → ossa tarsi
    • strzałkowa → fibula
    • śródstopia → ossa metatarsalia
    • udowa → femur
   • miednica → pelvis
   • rzepka → patella
 1. moczowy → urinarium:
   • cewka moczowa → urethra
   • moczowód → ureter
   • nerka → ren
   • pęcherz moczowy → vesica urinaria
 1. nerwowy i narządy zmysłów → nervosum et organa sensuum:
   • ciało modzelowate → corpus callosum
   • most → pons
   • mózg → cerebrum
   • mózgowie → encephalon
   • móżdżek → cerebellum
   • podwzgórze → hypothalamus
   • przysadka → hypophisys
   • rdzeń kręgowy → medulla spinalis
   • rdzeń przedłużony → medulla oblongata
   • narząd → organum:
    • powonienia → olfactus
    • przedsionkowo-ślimakowy → vestibulocochleare
    • smaku → gustus
    • wzroku → visus
     • ciało rzęskowe → corpus ciliarae
     • ciało szkliste → corpus vitreum
     • gałka oczna → bulbus oculi
     • naczyniówka → chorioidea
     • nerw wzrokowy → nervus opticus
     • rogówka → cornea
     • siatkówka → retina
     • soczewka → lens
     • spojówka → tunica coniunctiva
     • tęczówka → iris
     • twardówka → sclera
     • źrenica → pupilla
 1. oddechowy → respiratorium:
   • jama nosowa → cavum nasi
   • krtań → larynx
   • oskrzela główne → bronchi principales
   • pęcherzyki płucne → alveoli pulmonis
   • płuca → pulmones
   • tchawica → trachea
 1. płciowy → genitale:
   • jajnik → ovarium
   • jajowód → tuba uterina
   • jądro → testis
   • macica → uterus
   • moszna → scrotum
   • nasieniowód → ductus deferens
   • pochwa → vagina
   • prącie → penis
   • stercz → prostata
 1. sercowo-naczyniowy → cardiovasculare:
   • naczynia krwionośne → vasa sanguinea
   • serce → cor
 1. trawienny → digestorium:
   • gardło → pharynx
   • jama ustna → cavum oris
   • jelito cienkie → intenstinum tenue
   • jelito grube → intenstinum crassum
   • odbyt → anus
   • przełyk → esophagus
   • trzustka → pancreas
   • wątroba → hepar
   • żołądek → vetriculus