U człowieka mogą występować następujące grupy krwi:

A

B

AB

0

Grupę krwi A warunkują genotypy: IAIA lub IAi. Grupa krwi B: IBIB lub IBi. Grupę krwi AB warunkuje tylko jeden genotyp: IAIB. Grupa krwi 0: ii (tu kodowany jest niefunkcjonalny allel, nie jest przyłączany żaden cukier do glikoproteiny i stąd 0).

Dziedziczenie grup krwi określa się jako kodominację, heterozygota posiada jednocześnie cechy obu alleli rodziców. Grupa krwi danej osoby nie ulega zmianie w czasie jej życia.

Dziedziczenie zachodzi zgodnie z prawami Mendla.

Dziedziczenie grup krwi niezależny od czynnika Rh (osoby mające ten czynniki określane są jako Rh+, nie mające Rh-).

Rh jest również dziedziczone według praw genetyki mendlowskiej.

Obecność czynnika warunkują genotypy RR i Rr, brak czynnika natomiast genotyp rr.