Enzymy to katalizatory biologiczne mogące znacznie zwiększać szybkość reakcji biochemicznych zachodzących w stosunkowo niskich temperaturach, panujących w organizmach. Enzymy nie zużywają się podczas katalizowanej reakcji, ponieważ same nie ulegają przemianom. Działają powodując obniżenie energii aktywacji reagujących substancji

Enzymy są w większości białkami złożonymi: enzym (holoenzym) = apoenzym + część niebiałkowa

Apoenzym (część białkowa) wykazuje powinowactwo do substratu, zatem decyduje o specyficzności substratowej enzymu.

Część niebiałkowa (koenzym lub grupa prostetyczna, np. NAD, FAD, ATP) bierze bezpośredni udział w katalizowanej reakcji określając jej typ (np. utlenienie, redukcja), a w efekcie decyduje o sposobie przemiany substratu.

Podział enzymów: 1 - oksydoreduktazy, 2 - transferazy, 3 - hydrolazy, 4 - liazy, 5 - izomerazy, 6 - ligazy.

Centrum aktywne enzymu - zagłębienie na powierzchni enzymu, miejsce wiązania substratu (i grupy prostetycznej, jeśli istnieje), umożliwia utworzenie kompleksu enzym-substrat i przeprowadzenie przemiany. Cykl metaboliczny - to zespół reakcji chemicznych, w których poszczególne metabolity odtwarzane są nieustannie, a wprowadzone do cyklu substancje ulegają nieodwracalnych przemianom1.

1 - Henryk Wiśniewski "Biologia z higieną i ochroną środowiska" Wydanie III