Swoista odporność - krwinki białe rozpoznają określony rodzaj drobnoustroju a także wytwarzają przeciwciała, niszczące ten właśnie rodzaj drobnoustroju. To skuteczny niezwykle mechanizm. W komórkowej błonie komórek ciała obecne są specyficzne antygenowe białka, tworzące tzw. układ tkankowej zgodności (HLA).

Białka układu HLA są sprawdzane przez limfocyty T sprawdzają dla każdej z napotkanych komórek a kiedy natrafią na komórki mające inny układem tychże białek rozpoznają ją wówczas jako obcą.

Monocyty (makrofagi) - może fagocytować drobnoustroje oraz ich fragmenty, które na swej powierzchni prezentują limfocyty T, rozpoznają prezentowany fragment a kiedy białka są niezgodne z białkami należącymi do układu HLA organizmu wówczas limfocyt T wydziela związek nazywany interleukiną, pobudzającą właściwe limfocyty B. Ten uaktywniony limfocyt przechodzi podziały wielokrotne których rezultatem jest powstanie tzw. plazmatycznych komórek oraz limfocytów pamięci.

Plazmatyczne komórki produkują oraz do osocza wydzielają bardzo dużą ilość przeciwciał, niszczących konkretny typ drobnoustroju.

Limfocyty pamięci - są odpowiedzialne za tzw. immunologiczną pamięć, ,,zapamiętują" typ drobnoustroju a przy inwazji ponownej identycznego zarazka, od razu limfocyty B dzielą się oraz wytwarzają przeciwciała przez co nie dopuszczają do rozwoju stanu chorobowego.