Oddychanie wewnątrzkomórkowe - rozkład cukrów i tłuszczów w celu uwolnienia z nich niezbędnej do życia energii.

Wymiana gazowa wewnętrznakrewlimfa doprowadzają tlen do wszystkich komórek ciała, a odbierają z nich dwutlenek węgla, by odprowadzić go do płuc.

Wymiana gazowa zewnętrzna - przechodzenie tlenu pobranego z powietrza z pęcherzyków płucnych do krwi, natomiast dwutlenek węgla w przeciwnym kierunku, aby zostać usuniętym z wydychanym powietrzem.

Powietrze

Powietrze wdychane:

- azot 78% 

- tlen 21% 

- dwutlenek węgla 0,04%

- para wodna i inne 0,96%

Powietrze wydychane:

- azot 78% 

- tlen 16% 

- dwutlenek węgla 4% 

- para wodna i inne 2% 

Wymiana gazowa

Wdech:

- mięśnie międzyżebrowe się kurczą,

- żebra unoszą się do góry,

- zwiększa się objętość klatki piersiowej,

- przepona spłaszcza się.

Wydech:

- mięśnie międzyżebrowe rozluźniają się,

- żebra wracają do pierwotnego położenia,

zmniejsza się objętość klatki piersiowej.

Narządy oddechowe:

Drogi doprowadzające powietrze:

- górne: jama nosowa i gardło,

- dolne: krtań, tchawica i oskrzela.

Narządy wymiany gazowej:

pęcherzyki płucne, płuca

Jama nosowa

Funkcja: oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie wydychanego powietrza, odbieranie wrażeń węchowych.

Gardło

Funkcja: Wspólna część układu oddechowego i pokarmowego.

Krtań

Funkcja: Narząd głosu, usuwanie pyłów i zanieczyszczeń z wydychanego powietrza.

Nagłośnia

Funkcja: oddziela krtań od przełyku, a tym samym drogą oddechową od pokarmowej, umożliwia przepływ powietrza

Tchawica

Funkcja: wychwytywanie pyłów i usuwanie z nich dróg oddechowych w czasie kaszlu, ogrzewanie i nawilżanie powietrza.

Oskrzela

Funkcja: doprowadzają powietrze do płuc

Płuca

Wymiana gazowa między powietrzem a krwią, tlen dostaje się do krwi, która dostarcza go do wszystkich komórek, gdzie następuje oddychanie