Rośliny nasienne, rośliny kwiatowe (Spermatophyta Britton & Brown, Anthophyta) - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany dla grupy Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie rośliny zarodnikowe określane dawniej mianem paprotników, z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach klasyfikacji wyróżniana na poziomie nadgromady należącej do podkrólestwa roślin naczyniowych, królestwa roślin.

Są to rośliny naczyniowe o najwyższym stopniu przystosowania do życia na lądzie. Proces zapłodnienia nie wymaga obecności wody, sporofit jest częścią dominującą. Gametofit rozwija się na sporoficie. Roślina składa się z korzenia, łodygi, liści i kwiatu.

Rośliny nasienne rozmnażają się przede wszystkim za pomocą nasion, które powstają w wyniku procesu płciowego. Nasiona mają charakter przetrwalników, zawierają substancje zapasowe, które wykorzystuje rozwijający się sporofit

Podział systematyczny roślin nasiennych:

Gromada: paprocie nasienne (Pteridospermatophyta) (rośliny kopalne)

Gromada: pranagozalążkowe (Progymnospermophyta) (rośliny kopalne)

Gromada: nagonasienne (Pinophyta, Coniferophyta)

Gromada: okrytonasienne (Magnoliophyta, Angiospermophyta)

ROŚLINY NASIENNE

Spermatophyta,Typ: Nagozalążkowe drobnolistne (Pinophyta = Coniferophyta)Gromada: Miłorzębowe (Ginkgopsida) Gromada: Kordaitowe (tCordaitopsida)Gromada: Szpilkowe (Pinopsida)Typ: Nagozalążkowe wielkolistne (Cycadophyta)Gromada: Paprocie nasienne (tPteridospermopsida, tLyginopteropsida)Gromada: Sagowce (Cycadopsida)Gromada: Benetyty (tBennettitopsida, tCycadeoidopsida)Gromada: Gniotowe (Gnetopsida)Typ: Okrytozalążkowe (Magnoliophyta)Gromada: Dwuliścienne (Magnoliopsida)Gromada: Jednoliścienne (Liliopsida)

00031841.jpg 

00031842.jpg 

00031843.jpg  00031844.jpg 

00031845.jpg    00031846.jpg