1. w przyrodzie:
  • powodują rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych. W skutek ich działalności ulegają one rozkładowi na związki proste, które zostają włączone w obieg materii. Dotyczy to głównie pierwiastków takich jak węgiel, azot, fosfor i siarka
  • pełnią znaczącą rolę w procesach glebotwórczych, co ma ogromny wpływ na tworzenie się pokrywy roślinnej
  • bakterie symbiotyczne żyjące w żołądkach zwierząt roślinożernych umożliwiają im trawienie celulozy, która jest głównym składnikiem ścian komórkowych komórek roślinnych
  • bakterie symbiotyczne żyjące w przewodzie pokarmowym zwierząt syntetyzują witaminy K i B12
  • bakterie zasiedlające ciało termitów umożliwiają im trawienie drewna
  • rozpowszechnione w glebie bakterie nitryfikacyjne przekształcają amoniak i sole amonowe w związki azotu dostępne dla roślin
  • symbioza roślin motylkowych z bakteriami brodawkowymi, które mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego i przekształcania go w związki organiczne, z których korzystają rośliny w procesie syntezy swoich białek
  • wiele bakterii jest czynnikami chorobotwórczymi powodującymi choroby roślin i zwierząt
  • uczestniczą w procesach samooczyszczania się wód i ścieków
 1. w życiu człowieka:
  • wykorzystywanie bakterii do procesów fermentacyjnych - kiszenie kapusty, ogórków, w przemyśle mleczarskim do produkcji kefirów i jogurtów
  • produkcja antybiotyków - np. streptomycyna
  • produkcja niektórych witamin - np.B12
  • wzbogacanie pól uprawnych w związki azotowe
  • fermentacja obornika
  • negatywnym działaniem bakterii są procesy rozkładu, które powodują m.in. psucie się żywności, niszczenie papieru czy drewna
  • wiele bakterii powoduje także choroby człowieka, np. salmonelloza, botulizm, angina, gruźlica, trąd.