Saladyn był wybitnym wodzem i politykiem muzułmańskim. Był Sułtanem Egiptu i Syrii w latach 1174-1193. Saladyn zjednoczył Islam, dzięki czemu Muzułmanie mogli walczyć z o wiele lepiej uzbrojonymi Krzyżakami.