PACTA CONVENTA

Pacta Conventa- Są to osobiste zobowiązania władcy, który w wyniku wolnej elekcji obejmował tron Rzeczypospolitej. Zostały zaprzysiężone w 1574 r. Przez Henryka Walezego.

Do czego był zobowiązany król?:

  • Do zapłaty czterem tysiącom Gwaskonów (żołnierzom piechoty gaskońskiej) za wyprawienie się na wojnę moskiewską,
  • Do chowania armaty na swoim morzu i zabronieniu żeglugi na Narwii,
  • Do zezwolenia polskim kupcom na wyjazd do Francji jarmarki, a stamtąd z kupcami francuskimi do Aleksandrii,
  • Do wniesienia co roku dla swego skarbu państwa 450 tysięcy złotych z własnego zasobu,
  • Do spłacenia długów rzeczypospolitej w 2 lata,
  • Do odrestaurowania Akademii Krakowskiej i kształcenia w niej ludzi na swój koszt,
  • Do wykształcenia na swój koszt 100 szlachciców w Akademii Paryskiej we Francji,
  • Do odsyłania cudzoziemców do siebie i nie dawania im żadnych dzierżaw/ urzędów.

 Warto zaznaczyć, że w myśl Konstytucji 3 Maja z 1791 r. pacta conventa pozostawała w mocy.