Frankowie to plemię germańskie, które początkowo zamieszkiwało tereny dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego. Jednak ich pierwotną ojczyzną były ziemie nad dolnym Renem. Ostatecznie osiedlili się oni w Galii już w połowie IV w., a w V w. zaczęli tworzyć małe państewka, rządzone przez wodzów lub królów. Proces ich jednoczenia zapoczątkowali władcy z dynastii Merowingów. W II poł. V w. Frankowie utworzyli jedno królestwo, po podbiciu większej części rzymskiej Galii. Założycielem tegoż królestwa był król Chlodwig I.