Przejdź na stronę główną Interia.pl

Przestrogi dla Polski

Stanisław Wawrzyniec Staszic

Streszczenie krótkie

Utwór jest próbą przekonania szlachty o konieczności zreformowania kraju. Staszic analizuje aktualną sytuację polityczną w Polsce i wysuwa praktyczne wnioski dotyczące sposobów uratowania niepodległości.

Najważniejsze postulaty to: zniesienie liberum veto i głosowania jawnego w sejmikach, ustanowienie podatków, stworzenie zawodowej armii, przyznanie praw obywatelskich mieszczanom, ustanowienie stałej pensji dla króla, podział władzy wykonawczej na ministerstwa, wolność osobista dla chłopa, zniesienie pańszczyzny, system rządów oparty na współpracy szlachecko-mieszczańskiej, zawiązanie antymagnackiego sojuszu między szlachtą a mieszczanami. Autor oskarża magnatów o bezmyślne przejmowanie cudzoziemszczyzny i zaniedbywanie polskich tradycji, a przede wszystkim o zdradę interesów narodu.

Wielkim zagrożeniem dla Polski i Europy według Staszica jest despotyzm, który niszczy pokój i wolność.

Utwór kończy apel o współdziałanie mieszczan i szlachty dla dobra Polski.

Potrzebujesz pomocy?

Renesans (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.