Przejdź na stronę główną Interia.pl

Śmierć urzędnika

Antoni Czechow

Biografia autora

Antoni Czechow urodził się 29 I 1860 roku w Taganrogu, leżącym nad Morzem Azowskim. Jego ojciec, Paweł, był chłopem pańszczyźnianym, wykupionym z poddaństwa w 1841 r. Ożenił się z kupiecką córką Jewgienią Morozową i w Taganrogu otworzył sklepik kolonialny. Antoni był ich trzecim synem. W roku 1868 rozpoczął edukację w klasie przygotowawczej gimnazjum klasycznego. W 1874 roku sklepik zbankrutował i rodzina musiała w tajemnicy przed wierzycielami przenieść się do Moskwy. Antoni pozostał sam w Taganrogu aż do ukończenia gimnazjum w 1879, kiedy to dołączył do rodziny i rozpoczął studia medyczne. Pisał już w gimnazjum, a w czasach studiów rozpoczął systematyczną współpracę z pisemkami humorystycznymi, których wtedy wychodziło w Rosji mnóstwo. Szczególnie owocna była jego współpraca z pismem "Oskołki" ("Odpryski"), którego redaktorem był Mikołaj Lejkin, także znany prozaik. Wymagał on od młodego Czechowa zwięzłości i precyzji. To Lejkin docenił pierwszy takie Czechowowskie arcydzieła, jak Kameleon czy Śmierć urzędnika.

W czerwcu 1884 roku Czechow ukończył studia medyczne i wydał pierwszy zbiór opowiadań Bajki Melpomeny. W styczniu 1886 r. zaczął współpracować z jedną z najbardziej wpływowych rosyjskich gazet, "Nowoje Wriemia" ("Nowe Czasy"), a przestał pisywać do pisemek wyłącznie humorystycznych. W 1890 r. Czechow wyjechał na Sachalin - wyspę zesłańców u wschodnich wybrzeży Azji. Owocem wyprawy było dzieło publicystyczno-naukowe Sachalin, które spotkało się z nieoczekiwanie dużym oddźwiękiem. Na początku 1891 roku Czechow odbył wraz z Suworinem podróż do Europy Zachodniej. Zwiedził Wiedeń, Wenecję, Bolonię, Florencję, Rzym, Neapol, Niceę, Paryż. W marcu rodzina Czechowa przeniosła się do kupionego przez pisarza folwarku Mielichowo, leżącego niedaleko Moskwy. W lipcu i sierpniu Czechow kierował tam akcją pomocy lekarskiej podczas epidemii cholery. W marcu 1894 r. przebywał w Jałcie, we wrześniu wyjechał do Francji i Włoch w związku z ujawnioną gruźlicą. W końcu roku Czechow wziął udział w społecznej akcji budowy sanatorium dla ubogich chorujących na gruźlicę. W styczniu 1900 roku został członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, jednak dwa lata później zrzekł się tego członkostwa, gdy Akademia na rozkaz cara Mikołaja II unieważniła wybór Maksyma Gorkiego na swego członka. W grudniu 1900 r. ponownie wyjechał na leczenie do Nicei. Po powrocie do Rosji 25 V 1901 r. ożenił się z Olgą Knipper, aktorką MchAT-u. W 1902 r. pogorszyło się bardzo zdrowie pisarza. Na wiosnę Czechow wyjechał wraz z żoną do Badenweiler w Niemczech, gdzie zmarł 15 VII 1904 roku. Spoczywa na cmentarzu Nowodiewiczym w Moskwie.

Potrzebujesz pomocy?

Pozytywizm (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.