W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących po raz pierwszy przystąpią do tzw. nowej matury w Formule 2023. Jest to pierwszy rocznik, który ukończył ośmioklasową podstawówkę. Uczniowie ostatnich klas techników, którzy uczęszczali jeszcze do gimnazjów, napiszą egzamin dojrzałości w starej formule – tej samej, co poprzednie roczniki.

Grudniowe matury próbne będą natomiast przeprowadzane jedynie wśród uczniów zdających nową maturę. Tym razem maturzyści będą mogli się zmierzyć również z przedmiotami dodatkowymi. W poprzednich latach było to niemożliwe — Centralna Komisja Egzaminacyjna i komisje okręgowe udostępniały jedynie arkusze z przedmiotów obowiązkowych.

Matura próbna 2023 – terminy

Próbne matury 2023 w nowej formule rozpoczną się 12 grudnia, a zakończą tuż przed świętami – 22 grudnia. Dokładne terminy poszczególnych egzaminów zamieszczamy poniżej:

  • 12 grudnia (poniedziałek): g. 9 – j. polski (pp*);
  • 13 grudnia (wtorek): g. 9 – język angielski (pp), g. 14 – języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (wszystkie pp);
  • 14 grudnia (środa): g. 9 – matematyka (pp), g. 14 – języki: mniejszości narodowych (pp), kaszubski (pr**), łemkowski (pr), łaciński i kultura antyczna (pr), filozofia (pr), historia muzyki (pr);
  • 15 grudnia (czwartek) g. 9 – język polski (pr), g. 14 – języki: niemiecki, francuski (oba pr i dj***);
  • 16 grudnia (piątek) g. 9 – język angielski (pr i dj), g. 14 – historia sztuki (pr), WOS (pr);
  • 19 grudnia (poniedziałek) g. 9 – matematyka (pr), g. 14 – języki: mniejszości narodowych (pr), hiszpański (pr i dj);
  • 20 grudnia (wtorek) g. 9 – biologia (pr), g. 14 - języki: rosyjski, włoski (oba pr i dj), informatyka (pr);
  • 21 grudnia (środa) g. 9 – chemia (pr), g. 14 – historia (pr);
  • 22 grudnia (czwartek) g. 9 – geografia (pr), g. 14 – fizyka (pr).

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Przeczytaj również: Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę 2023? Znamy wymagania egzaminacyjne

Próbna matura grudzień 2022 – zasady przeprowadzania egzaminu

W informatorze CKE na temat grudniowej matury próbnej możemy przeczytać, że arkusze wraz z nagraniami mp3 zostaną udostępnione dyrektorom szkół poprzez dedykowane im serwisy i/lub system SIOEO na tyle wcześnie, by możliwe było ich wydrukowanie w odpowiedniej liczbie przed rozpoczęciem pisania testów. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu przekazania materiałów dyrektorzy szkół mają poznać do 18 listopada. Szef CKE proponuje, by placówki przeprowadzały testy diagnostyczne w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, które będą obowiązywać podczas właściwego egzaminu w maju.

W momencie rozpoczęcia przeprowadzania próbnej matury w szkołach arkusze mają pojawić się również na stronie internetowej CKE, by mogli z nich skorzystać zarówno absolwenci, jak i osoby, które nie będą mogły w danym terminie wziąć udziału w teście w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań mają być opublikowane na stronie internetowej komisji i zostać przesłane dyrektorom szkół przez system SIOEO. Będzie można je zobaczyć o godzinie 10 w kolejnym dniu po przeprowadzeniu danego egzaminu lub tego samego dnia o godzinie 17 w przypadku piątkowych testów.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Udział w grudniowych próbnych maturach 2023 jest dla szkół dobrowolny, zatem to dyrekcja decyduje o tym, czy w danej placówce egzamin się odbędzie. 

Celem, dla którego przeprowadza się grudniowy egzamin, jest przede wszystkim możliwość dokonania przez nauczycieli analizy i oceny tego, jaka część materiału jest już przez uczniów opanowana, a co wymaga jeszcze doskonalenia. Z tego powodu pedagodzy będą zobowiązani do tego, by każdemu z biorących udział w diagnozie uczniów przekazać informację zwrotną na temat tego, co już umie, a nad czym powinien jeszcze popracować.   

CKE apeluje również, by za wyniki testów nie wystawiać uczniom ocen cząstkowych oraz by poinformować ich przed egzaminem o tym, że w arkuszach mogą znaleźć się zdania, których jeszcze nie będą umieli rozwiązać. Zagadnienia matury próbnej będą obejmować całość wymagań egzaminacyjnych, zatem również takie treści, które jeszcze nie były omawiane na zajęciach.

Przeczytaj również: Z takimi zadaniami ubiegłoroczni maturzyści mieli najwięcej problemów

Jak przygotować się do próbnej matury 2023?

Grudniowa próbna matura 2023 ma przede wszystkim pokazać, jaki poziom wiedzy mają uczniowie licealnych klas maturalnych na pół roku przed właściwym egzaminem. Jej wyniki mają wskazać maturzystom oraz ich nauczycielom zagadnienia, które już są przez nich opanowane i te, nad którymi należy jeszcze popracować.  

Do próbnego egzaminu warto podejść więc bez większych przygotowań, by sprawdzić, jaką wiedzą na dany moment rzeczywiście dysponujemy i by móc później uzupełnić lub odświeżyć sobie zapominane zagadnienia.  

Jeśli jednak planujesz przygotować się do grudniowej matury próbnej, powinieneś zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi, które są dostępne na stronie CKE oraz powtórzyć zawarte w nich zagadnienia, w szczególności te, które pamiętasz najmniej. Pomocne mogą się tu okazać również aktualne repetytoria maturalne oraz treści zamieszczone w serwisie Bryk

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie