Czym jest logistyka w mediach?

Logistyka to planowanie, realizowanie oraz kontrolowanie konkretnego przedsięwzięcia. Pojęcie mediów dotyczy środków komunikowania się o szerokim zasięgu, jak np. telewizja, prasa, radio czy też być może najważniejszy na tym kierunku Internet. Logistyka w mediach to studia, które pozwolą ci poznać świat mediów od strony nowych technologii. 

Czym logistyka w mediach wyróżnia się na tle innych kierunków studiów?

Wraz z pojawieniem się nowych technologii wrosło zapotrzebowanie na wiedzę z ich zakresu. Na zajęciach logistyki w mediach studenci dowiedzą się m.in., które programy i narzędzia musi znać dziennikarz w 2021 roku, aby odnaleźć się w wielkim świecie informacji. Większość przedmiotów, które oferuje kierunek, ma charakter praktyczny. Uczniowie pozyskają wiedzę m.in. z dziedziny marketingu, informatyki, ekonomii oraz prawa. Poznają najważniejsze pojęcia wiążące się z zakładaniem oraz prowadzaniem własnej działalności. Nauczą korzystać się z podstawowych programów do tworzenia grafik, plików wideo, audio jak Canva oraz Audacity. Podczas zajęć z podstaw prawa student zapozna się z treściami istotnymi przy zawieraniu umów z przyszłymi współpracownikami, prowadzeniu przedsiębiorstwa, a także bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Nie zabraknie także wykładów i ćwiczeń z dziedziny technologii informacyjnych mediów, w trakcie których uczeń zapozna się ze sposobem działania narzędzi umożliwiających zarządzanie informacjami np. w serwisach internetowych. 

Jakie umiejętności przydadzą się studentowi logistyki w mediach?

Kluczowe kompetencje, niezbędne podczas studiowania logistyki w mediach, to zdolność logicznego oraz kreatywnego myślenia. Przed studentem postawione zostaną zadania wymagające przemyślenia, przeanalizowania oraz skoordynowania. Przy pracy z projektami z zakresu logistyki istotna będzie także umiejętność pozyskiwania danych, sprawnego działania z informacją oraz zmysł analityczny. Logistyka to dziedzina, w której zachodzące procesy są od siebie zależne. Tak samo zadania przyszłego logistyka będą opierały się na współpracy z innymi ludźmi. Komunikatywność i odporność na stres ułatwią mu działanie w zespole. 

Kto powinien zainteresować się tym kierunkiem?

Nie trzeba skończyć profilu matematyczno-informatycznego, aby rozpocząć swoją przygodę z logistyką w mediach. Osoba zainteresowana dziennikarstwem, funkcjonowaniem mediów, Internetu i nowych technologii idealnie odnajdzie się na tym kierunku. Pomimo faktu, że możemy spotkać się tu z przeważającą liczbą przedmiotów ścisłych jak: matematyka, informatyka, zarządzenie, to logicznie myślący humanista, nie będzie miał problemu z ich zaliczeniem.

Czym logistyka w mediach różni się od dziennikarstwa?

Logistyka w mediach stanowi urozmaicenie, tego, co wiąże się ze studiami dziennikarskimi. To właśnie na tym kierunku student pozna programy i narzędzia do planowania i zarządzania pracą w Internecie oraz zdobędzie wiedzę z zakresu administrowania operacjami towarzyszącymi dostarczaniu informacji. Nie zabraknie też przedmiotów, które przygotują ucznia do zawodu dziennikarza. Na zajęciach etyki zawodowej studenci skupią się na funkcjonowaniu kodeksu dziennikarskiego we współczesnych mediach, a podczas prawa prasowego przedstawiony zostanie im zakres praw i obowiązków osoby pracującej w branży medialnej. 

Gdzie absolwent logistyki w mediach może szukać pracy?

Praktycznie na całym świecie możemy zaobserwować dynamiczny rozwój branży IT, która skupia się na przenoszeniu informacji do świata cyfrowego. Absolwent logistyki w mediach będzie mógł ubiegać się o pracę m.in. w agencjach reklamowych, stacjach radiowych i telewizyjnych, biurach prasowych, domach mediowych, na stanowiskach takich jak — pracownik portalu internetowego, specjalista do spraw logistyki, specjalista do spraw marketingu, analityk systemowo-biznesowy, copywriter.

Logistyka w mediach to z pewnością studia wymagające, jednak wyróżniające się na tle pozostałych. 

Natalia Jarmul