Spis treści:

Jakie wyniki najczęściej otrzymywali maturzyści?

W 2022 roku maturę zdało 84 proc. osób, które podeszły do egzaminu we wszystkich terminach. 97 proc. uzyskało pozytywny wynik z egzaminów z języka polskiego i angielskiego (ponad 95 proc. maturzystów wybrało ten język obcy). Najgorszą zdawalność z przedmiotów obowiązkowych miała matematyka — 86 proc.

Według sprawozdania z wyników egzaminu maturalnego 2022 wśród przedmiotów obowiązkowych najlepsze wyniki absolwenci szkół ponadpodstawowych otrzymali z języka angielskiego, a najgorsze — z języka polskiego. Z danych przedstawionych przez CKE wynika, że zdający uzyskiwali średnio 54 proc. maksymalnej liczby punktów z języka polskiego, 58 proc. z matematyki i 76 proc. z języka angielskiego.

Przeczytaj również: Próbna matura z matematyki (wrzesień 2022). Zobacz odpowiedzi do arkusza

Z czym maturzyści poradzili sobie najlepiej?

Wśród przedmiotów obowiązkowych maturzyści najlepiej radzili sobie z następującymi zagadnieniami.

Język polski

Od 80 do 90 proc. zdających prawidłowo rozwiązało zadania dotyczące czytania ze zrozumieniem, odczytywania z tekstu informacji wyrażonych jawnie i w sposób ukryty oraz znajdywania w nim argumentów i kluczowych pojęć. Na podobnym poziomie rozwiązywali również zadania związane z analizą i interpretacją tekstów kultury oraz prawidłowym używaniem mowy oficjalnej i nieoficjalnej.

Matematyka

Od 70 do 85 proc. maturzystów poprawnie rozwiązało zadania dotyczące obliczania wartości wyrażeń algebraicznych, interpretacji współczynników występujących we wzorze funkcji kwadratowej, wyznaczania wyrazów ciągu arytmetycznego, interpretowania zależności między kątami figur, obliczania pól i obwodów trójkątów oraz objętości graniastosłupów, wyznaczania średniej arytmetycznej i mediany, a także stosowania rachunku prawdopodobieństwa.

Język obcy

Maturzyści najlepiej poradzili sobie z zadaniami związanymi z rozumieniem ze słuchu, ponieważ tę część arkusza poprawnie rozwiązało 79 proc. zdających. Prawie tak samo dobrze poszły im części związane z rozumieniem tekstów pisanych i konstruowaniem wypowiedzi pisemnej.

Z czym maturzyści poradzili sobie najgorzej?

Wśród przedmiotów obowiązkowych maturzyści najgorzej radzili sobie z następującymi zagadnieniami.

Język polski

Tylko od 20 do 35 proc. zdających wykonało prawidłowo zadania dotyczące funkcji językowych oraz ogólnej funkcji tekstu lub jego fragmentów. Problem sprawiło im również zadanie dotyczące napisania streszczania cudzego utworu.

Matematyka

Mniej niż 30 proc. maturzystów udzieliło poprawnych odpowiedzi w zadaniach związanych z używaniem wzorów skróconego mnożenia, wykorzystywaniem podobieństw trójkątów i wyznaczaniem wzoru funkcji kwadratowej na podstawie dostępnych danych.

Język obcy

Choć egzamin z języka angielskiego nie sprawił maturzystom szczególnych problemów, to częścią arkusza, która przysporzyła im najwięcej kłopotów, była ta związana ze znajomością środków językowych. Poprawne odpowiedzi do tych zadań udzieliło 71 proc. zdających.

Przeczytaj również: Autor tekstu z arkusza maturalnego o egzaminie: "Nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na te pytania"

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki, które uzyskali maturzyści z poszczególnych przedmiotów:

 • biologia: pr* - 43 proc.;
 • chemia: pr - 37 proc.;
 • filozofia: pr - 39 proc.;
 • fizyka: pr - 37 proc.;
 • geografia: pr - 40 proc.;
 • historia: pr - 38 proc.;
 • historia muzyki: pr - 38 proc.;
 • historia sztuki: pr - 39 proc.:
 • informatyka: pr - 40 proc.;
 • język łaciński i kultura antyczna: pr - 48 proc.;
 • język polski: pp** - 54 proc., pr - 55 proc.;
 • matematyka: pp - 58 proc., pr - 33;
 • wiedza o społeczeństwie: pr - 30 proc.;
 • język angielski: pp - 76 proc., pr - 63 proc.;
 • język francuski: pp - 81 proc.; pr - 61 proc.;
 • język hiszpański: pp - 77 proc.; pr - 52 proc.;
 • język niemiecki: pp - 57 proc.; pr - 52 proc.;
 • język rosyjski: pp - 68 proc.; pr - 79 proc.;
 • język włoski: pp - 77 proc.; pr - 68 proc.;
 • język białoruski: pp - 71 proc.;
 • język litewski: pp - 74 proc.; pr - 82 proc.;
 • język ukraiński: pp - 72 proc.; pr - 71 proc.;
 • język kaszubski: pr - 61 proc.

*pr — poziom rozszerzony, pp** — poziom podstawowy

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie