Spis treści:

Matura 2023 - kiedy egzaminy próbne?

Termin testów diagnostycznych dla maturzystów jest bardzo bliski, ponieważ mają się one odbywać w ostatnim tygodniu września. Przeprowadzenie wrześniowej matury próbnej nie jest jednak dla szkół obowiązkowe, zatem w placówkach, które nie zdecydują się jej zorganizować, nie będzie ona przeprowadzana.  

Podczas próbnych egzaminów uczniowie będą mogli sprawdzić się jedynie w rozwiązywaniu arkuszy z przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego (wszystkie trzy na poziomie podstawowym). Dla szkół dostępne będą również arkusze dostosowane do wymagań uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dokładny terminarz próbnej matury we wrześniu 2022 przedstawiamy poniżej:

 • 28 września 2022 r. (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym;
 • 29 września 2022 r. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym;
 • 30 września br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym (tj. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przeczytaj również: Co można wnieść na egzamin? Jest już lista przyborów na maturę 2023

Próbna matura wrzesień 2022 – zasady przeprowadzania egzaminu

W informatorze CKE na temat wrześniowej matury próbnej możemy przeczytać, że arkusze wraz z nagraniami mp3 zostaną udostępnione dyrektorom szkół poprzez dedykowane im serwisy i/lub system SIOEO na tyle wcześnie, by możliwe było ich wydrukowanie w odpowiedniej liczbie przed rozpoczęciem pisania testów. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu przekazania materiałów dyrektorzy szkół mają poznać do 16 września. Szef CKE proponuje, by placówki przeprowadzały testy diagnostyczne w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, które będą obowiązywać podczas właściwego egzaminu w maju.

W momencie rozpoczęcia przeprowadzania próbnej matury w szkołach arkusze mają pojawić się również na stronie internetowej CKE, by mogli z nich skorzystać zarówno absolwenci, jak i osoby, które nie będą mogły w danym terminie wziąć udziału w teście w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań mają być opublikowane także na stronie internetowej komisji i zostać przesłane dyrektorom szkół przez system SIOEO. Będzie można je zobaczyć o godzinie 10 (lub o 17 w przypadku języków obcych nowożytnych) w kolejnym dniu po przeprowadzeniu danego egzaminu.

Nauczyciele nie mają wystawiać ocen za egzamin

Celem, dla którego przeprowadza się wrześniowy egzamin, jest przede wszystkim możliwość dokonania przez nauczycieli analizy i oceny tego, jaki materiał jest już przez uczniów opanowany, a co wymaga jeszcze doskonalenia. Z tego powodu pedagodzy będą zobowiązani, by każdemu z biorących udział w diagnozie uczniów przekazać informację zwrotną na temat tego, co już umie, a nad czym powinien jeszcze popracować.  

CKE apeluje również, by za wyniki testów nie wystawiać uczniom ocen cząstkowych oraz by poinformować ich przed egzaminem o tym, że w arkuszach mogą znaleźć się zdania, których jeszcze nie będą umieli rozwiązać. Zagadnienia matury próbnej będą obejmować całość wymagań egzaminacyjnych, zatem również takie treści, które jeszcze nie były omawiane na zajęciach.

Przeczytaj również: Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe? Nie każdy o tym wie

Nowa matura od 2023 - lista zmian

W bieżącym roku szkolnym licealiści będą musieli się zmierzyć z nową maturą w Formule 2023. Będzie to pierwszy rocznik, który uczył się w systemie 8+4. Maturzyści z techników, chodzili jeszcze do gimnazjów, zatem będą podchodzić do egzaminów według starych zasad (w Formule 2015) oraz zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały w 2021 i 2022 roku.

Jakie są najważniejsze zmiany dotyczące nowej matury? Poniżej przedstawiamy część z nich:

 • egzaminy są przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r.;
 • obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i obcego;
 • podczas egzaminu ustnego z języka polskiego maturzysta losuje dwa pytania – jedno z puli zadań jawnych, a drugie – niejawnych, a później na nie odpowiada;
 • wydłużony czas pisania egzaminów oraz mniejsza liczba punktów do uzyskania (tj. język polski – 240 min i 60 pkt, matematyka - 180 min i 46 pkt, język obcy – 120 min i 60 pkt)
 • zmiany w liście lektur obowiązkowych (usunięto niektóre pozycje, inne przeniesiono z listy poziomu podstawowego na poziom rozszerzony);
 • zwiększona liczba zadań otwartych w arkuszu na poziomie podstawowym z matematyki – będzie ich od 7 do 13;
 • usunięcie niektórych typów zadań z arkusza z matematyki na poziomie podstawowym (tj. tylko jedno zadanie z dowodzenia, brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, stereometrii, usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych);
 • podwyższony poziom biegłości językowej w arkuszu na poziomie podstawowym z języka obcego — będzie to B1/B1+;
 • obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (w latach 2023-2024 bez progu zaliczenia, a od 2025 - próg 30 proc.);
 • zdający, posiadający dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, nie będą musieli przystępować do obowiązkowego dla innych egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Próbna matura 2023 - jak się przygotować?

Wrześniowa matura próbna ma dać uczniom ostatnich klas liceów możliwość zapoznania się z arkuszami i sposobem przeprowadzania egzaminu oraz sprawdzić, jakie umiejętności posiadają maturzyści na siedem miesięcy przed maturą, a co muszą jeszcze powtórzyć.  

Nauczyciele nie powinni za wyniki tych testów wystawiać ocen, zatem warto podejść do tego pierwszego egzaminu próbnego bez większych przygotowań, by zobaczyć, jaką wiedzą na ten moment rzeczywiście dysponujemy, by później móc uzupełniać swoje braki. W ciągu ostatniego roku nauki w szkole na pewno będzie odbywał się jeszcze co najmniej jeden egzamin próbny w terminie bliższym matury, zatem wówczas będzie można sprawdzić, ile wiedzy przez te kilka miesięcy udało nam się nabyć lub odświeżyć.

Jeśli jednak planujesz przygotowywać się do wrześniowej matury próbnej, możesz zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi, dostępnymi na stronie CKE oraz powtórzyć zawarte w nich zagadnienia, a w szczególności te, które pamiętasz najmniej.

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie