Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega egzamin zawodowy? 

Egzamin zawodowy to ocena poziomu opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących konkretnej kwalifikacji potrzebnej do wykonywania danego zawodu. Niezbędne do jego zdania wymagania edukacyjne są zapisane w podstawie programowej szkolnictwa branżowego. Do egzaminu przystępują uczniowie szkół branżowych I i II stopnia, szkół policealnych, techników oraz kursów zawodowych. 

Przeczytaj również: Wydajemy coraz więcej na prywatną naukę. Zobacz, ile trzeba dziś zapłacić za korepetycje

Jak wygląda egzamin zawodowy? 

Egzamin zawodowy składa się z

 • Części pisemnej, która ma formę testu złożonego z 40 zamkniętych pytań jednokrotnej odpowiedzi. Zdający rozwiązuje egzamin przy komputerze w ciągu 60 minut. 
 • Części praktycznej, która ma formę praktycznego zadania lub zadań egzaminacyjnych, polegających na wykonaniu wyrobu, usługi lub stworzenia dokumentacji (zależnie od profilu zawodowego zdającego) w ciągu 120-240 minut. Dodatkowe 10 minut zdający dostaje na przeczytanie treści zadań i wyposażenie swojego stanowiska pracy w niezbędne przedmioty. 

By zdać egzamin zawodowy, trzeba uzyskać co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% punktów z części praktycznej. W razie niezdania egzaminu uczniowi przysługuje termin poprawkowy. Jeśli natomiast egzamin zakończy się sukcesem, zdający otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej. 

Warto pamiętać, że: 

 • u uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami oraz uczniów będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem; 
 • u uczniów techników oraz słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych 

nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego spowoduje nieukończenie danego semestru lub roku nauki.  

Przeczytaj również: Połączenie się tych dziur może spowodować katastrofę

Harmonogram egzaminów zawodowych 2022 

Sesja zimowa – termin główny 

Część pisemna: 11 – 15 stycznia 2022 r 

Część praktyczna: 

 • model „d”: 10 stycznia 2022 r. 
 • model „dk”: 17 -22 stycznia 2022 r. 
 • model „w” i „wk”: 11 – 23 stycznia 2022 r. 

Sesja zimowa – termin dodatkowy 

Część pisemna: 1 lutego 2022 r. 

Część praktyczna: 

 • model „d”: 2 lutego 2022 r. 
 • model „dk”: 2 lutego 2022 r. 
 • model „w” i „wk”: 2 lutego 2022 r. 

Sesja letnia — termin główny 

Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2022 r. 

Część praktyczna: 

 • model „d”: 1 czerwca 2022 r. 
 • model „dk”: 8 – 19 czerwca 2022 r 
 • model „w” i „wk”: 1– 19 czerwca 2022 r. 

Sesja letnia – termin dodatkowy 

Część pisemna: 22 czerwca 2022 r. 

Część praktyczna: 

 • model „d”: 23 czerwca 2022 r. 
 • model „dk”: 29 czerwca 2022 r. 
 • model „w” i „wk”: 29 czerwca 2022 r. 

Egzamin zawodowy 2022 – zadania 

Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku publikuje na swojej stronie przykładowe arkusze zadań praktycznych oraz jawne zadania z części praktycznej, które mogą pojawić się na właściwych egzaminach. 

oprac. Joanna Cwynar

Przeczytaj również:

Siedem rzeczy, których na Ziemi może zabraknąć

Światowy Dzień Braille’a. Jak czytają i piszą osoby niewidome?