Polacy nie gęsi…

Mikołaj Rej był miłośnikiem języka polskiego. Jego wiersz z 1562 roku zatytułowany „Do tego, co czytał” zawiera fragment, w którym autor wyraża swój szacunek i podziw dla polszczyzny. Pisarz jednocześnie chce uświadomić innych o tym, że Polacy nie muszą posługiwać się łaciną, gdyż posiadają własny język. O jakim cytacie mowa? 

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, / Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!

Co znaczy mieć serce? 

Adam Mickiewicz to jeden z trzech najwybitniejszych polskich wieszczów narodowych. Nic dziwnego, że jego cytaty są powtarzane przez pokolenia. Jednym z jego najbardziej znanych jest „Miej serce i patrzaj w serce” pochodzący z wiersza „Romantyczność”. 

Nic dwa razy 

Wisława Szymborska to laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Fragment „Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. / Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy / i pomrzemy bez rutyny”, pochodzi z wiersza „Nic dwa razy”. 

Przeczytaj również: Powtórka do matury z języka polskiego. Rodzaje i gatunki literackie. Sprawdź, czy odpowiesz na te 14 pytań

Buty i telefon głuchy

Kolejny cytat, który znajduje się na liście „do zapamiętania” to słowa wiersza księdza Jana Twardowskiego, które brzmią „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Podmiot liryczny zwraca się do adresata, aby ten rozejrzał się wokół swoich bliskich i okazał chociaż odrobinę zainteresowania tym, którzy tego potrzebują. 

Czym jest miłość?

"Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, / Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy." - tak brzmi definicja tytułowej „Miłości” z wiersza Czesława Miłosza.

Ocalony

„Szukam nauczyciela i mistrza/ niech przywróci mi wzrok słuch i mowę/ niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia/ niech oddzieli światło od ciemności” - tak w wierszu Tadeusza Różewicza podmiot liryczny kieruje swe prośby do Boga, który ma uczynić cud. 

„Tęskno mi Panie…”

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba/ Podnoszą z ziemi przez uszanowanie/ Dla darów Nieba…/ Tęskno mi, Panie…” Tak Cyprian Kamil Norwid opisywał swoją tęsknotę za ojczyzną w wierszu „Moja Piosnka” (II). 

Przeczytaj również: TOP 10 imion i nazwisk postaci z lektur szkolnych. Pamiętasz je?

Każdy sobie…

Wyście sobie, a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie” - tak zwróciła się Radczyni do Klimy w dramacie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, chcąc uświadomić swojemu rozmówcy, jak duża przepaść dzieli inteligencję i chłopów. 

Romantyk czy pozytywista?

„Stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed roku sześćdziesiątego i pozytywista z siedemdziesiątego. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne” - tak wypowiadał się Szuman o Wokulskim w utworze „Lalka” Bolesława Prusa

Na nic mienie, perły, kamienie…

Ślachetne zdrowie,/ Nikt się nie dowie,/ Jako smakujesz,/ Aż się zepsujesz” - to jeden z najsłynniejszych cytatów z twórczości Jana Kochanowskiego, który pochodzi z fraszki „Na zdrowie”. Autor za pomocą tego utworu chce dać czytelnikowi do zrozumienia, że najwyższą wartością w życiu człowieka jest zdrowie. 

Cytaty warto znać nie tylko na maturze, ale i w życiu codziennym. To w nich poeci ukryli metaforyczny sens życia i to w nich możemy doszukiwać się prawdy o nas samych. Niektóre cytaty z lektur szkolnych są często wykorzystywane w mowie potocznej. Warto znać ich autora i kontekst, do którego się odnoszą. Przytoczone tutaj cytaty stały się aforyzmami i są używany przez wielu Polaków. Aforyzm to myśl, która pomimo swojej prostej formy, posiada bardzo bogate przesłanie

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce