Spis treści:

Zapisy w statucie niezgodne z prawem

Problem obecności nieprawidłowych zapisów w statutach polskich szkół zaczyna być coraz bardziej nagłaśniany. We wrześniu działające na rzecz polskiej edukacji stowarzyszenie Dopamina Lab przeprowadziło rewizję kilkudziesięciu statutów szkolnych. W większości z nich znalazły się nieprawidłowe zapisy – najczęściej pozostające w sprzeczności z aktami wyższego rzędu (a zatem niezgodne z prawem) lub po prostu nieprecyzyjne, czyli dające możliwość różnych interpretacji. Mimo coraz częstszych interwencji stowarzyszeń i fundacji, działających na rzecz ochrony praw ucznia, w wielu szkołach nieprawidłowości w statutach nadal są obecne.

Przeczytaj również: Za co nauczyciel nie może postawić „jedynki”? Każdy uczeń powinien o tym wiedzieć

Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Stowarzyszenie Umarłych Statutów to organizacja broniąca praw i interesów uczniów. Działa przede wszystkim poprzez wykrywanie nieodpowiednich zapisów w statutach szkół, interwencje w tych sprawach, nagłaśnianie podobnych problemów oraz edukację uczniów i rodziców na temat ich praw.

Plebiscyt na Statutowy Absurd Roku Stowarzyszenie Umarłych Statutów zorganizowało już rok temu. Wówczas tytuł otrzymało Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, które w statucie miało zapis, regulujący współżycie seksualne uczniów.

 

Jak wyglądał plebiscyt na Statutowy Absurd Roku 2022?

Do Statutowego Absurdu Roku 2022 nominowanych było osiem szkół, w których wewnętrznych aktach prawnych znalazły się zapisy o nielogicznej lub sprzecznej z prawem treści. Plebiscyt odbywał się Facebooku, gdzie głosujący z dwóch podanych cytatów ze statutów mieli wybrać ten, który według nich, jest bardziej absurdalny. Głosowano poprzez pozostawienie pod facebookowym postem odpowiedniej reakcji.  

Plebiscyt miał trzy tury: ćwierćfinał, do którego po pierwszym głosowaniu przeszły cztery z ośmiu szkół; półfinał, w którym znalazły się dwie szkoły oraz finał, podczas którego wyłoniono „zwycięzcę”.

Przeczytaj również: Czego nie może zrobić nauczyciel. Prawnik z TikToka radzi uczniom

Nominacje do Statutowego Absurdu Roku 2022

Nominowanych do uzyskania tytułu Statutowego Absurdu Roku 2022 było osiem szkół. Poniżej przedstawiamy ich listę wraz z zapisami, które znalazły się w ich wewnętrznych aktach prawnych:

  • Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi: „Ocenianie testów wyraża się w procentach przeliczonych na stopnie szkolne: 6 – powyżej 100%”.
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach: „Na postępowanie rekrutacyjne składają się: […] opinie proboszcza […]”.
  • Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy: „[Kultura osobista i postawa wobec kolegów i innych osób] zgodnie współpracuje z zespołem klasowym na zasadzie podporządkowania”.
  • Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie: „[Pula konsekwencji] – Pomoc paniom sprzątaczkom, panu konserwatorowi przy pracach szkolnych; – Pomoc na rzecz wychowawcy np. pisanie na komputerze zleconych pism, ogłoszeń, informacji, wykonanie pomocy dydaktycznych”, „[Naprawianie szkód (pod kontrolą dorosłego)] Oddaje coś swojego na zamianę”.
  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu: „Jeżeli w wyniku złożonej skargi ustalone zostaną fakty potwierdzające naruszenie praw ucznia, a skarżony uczeń nie przeprosi w terminie jednego tygodnia, posądzoną o to naruszenie osobę lub organ szkoły, wobec ucznia zastosowane będą ustalenia WO w zakresie oceny zachowania; w tym samym przypadku na złożoną przez rodziców nieuzasadnioną skargę osobie lub organowi szkoły posądzonemu o naruszenie praw dziecka przysługuje dochodzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych”.
  • Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie: „Jeżeli w danym dniu na lekcji religii jest zorganizowane zastępstwo z nauczycielem innego przedmiotu, który realizuje na tym zastępstwie podstawę programową z przedmiotu innego niż religia, uczeń posiadający zwolnienie z religii ma obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach”.
  • Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu: „[uczeń] może za zgodą nauczyciela zaspokoić pragnienie”.
  • Technikum nr 18 we Wrocławiu: „W przypadku stwierdzenia niestosownego stroju (odkryty brzuch, widoczna bielizna itp.) uczeń, uczennica dostają strój zamienny”.

Rozstrzygnięcie plebiscytu Statutowy Absurd Roku 2022

Plebiscyt na Statutowy Absurd Roku 2022 został rozstrzygnięty, a niechlubny tytuł otrzymało Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu, w którego statucie grożono uczniom konsekwencjami za „nieuzasadnioną skargę” do dyrekcji oraz brak przeprosin w terminie siedmiu dni.

Na drugim miejscu podium znalazło się Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach, w którym o przyjęciu ucznia do szkoły decydowała m.in. opinia proboszcza.

Trzecie miejsce zajęła natomiast Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu, w której według statutu ugasić pragnienie można tylko za zgodą nauczyciela.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów poinformowało na swojej stronie, że w połowie listopada podjęło interwencję dotyczącą statutu „zwycięskiej szkoły”, a 12 stycznia 2023 roku Centrum Edukacji Artystycznej wszczęło postępowanie administracyjne w tej sprawie.

oprac. Joanna Cwynar

Rozwiąż nasze quizy:

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

Ekstremalnie trudny QUIZ. Tylko mistrzowie zbiorą komplet punktów

QUIZ ortograficzny z nazwami roślin. Wiesz, jak się to pisze?