Spis treści:

Rodzaje grzechów 

Według definicji, która została zapisana w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność”. Został określony jako „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu” (KKK. 1849).

Wyróżnia się dwa rodzaje grzechówgrzechy śmiertelne i powszednie.

Jaki to jest grzech ciężki, a jaki lekki?

Na samym początku rozważań o grzechu i jego konsekwencjach, warto zaznaczyć, że nie każdy grzech skutkuje zerwaniem jedności z Bogiem. Taki efekt wywołują wyłącznie grzechy ciężkie, nazywane także śmiertelnymi. Nie prowadzą one do śmierci ciała, lecz uśmiercają miłość pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Po ich popełnieniu nie można zatem przystąpić do komunii świętej bez wcześniejszej spowiedzi.

Co więcej, w przypadku grzechów najpoważniejszych, skutkujących ekskomuniką, rozgrzeszenie można uzyskać wyłącznie od papieża, miejscowego biskupa lub kapłana posiadającego odpowiednie upoważnienie.

Jedynie biskup lub wyznaczony przez niego ksiądz mają prawo udzielenia rozgrzeszenia w przypadku np. formalnego odstępstwa od wiary, przynależności do grup walczących z kościołem katolickim, a także, gdy wierny dopuścił się przemocy fizycznej w stosunku do biskupa lub gdy pozbawił go życia. Jeśli dojdzie m.in. do znieważenia Najświętszego Sakramentu, spowiednik zdradzi tajemnicę spowiedzi – odpuszczenie grzechów można uzyskać jedynie w Stolicy Apostolskiej.

Inna kategoria grzechów, jakich może dopuścić się człowiek, to grzechy lekkie, czyli powszednie. W konsekwencji ich popełnienia nie traci się stanu łaski uświęcającej – wciąż można przystępować do komunii świętej.

Przeczytaj również: Największe religie świata. W co wierzą ich wyznawcy?

Kiedy grzech jest grzechem ciężkim?

Jaki to jest grzech ciężki? Aby dany czyn, zaniedbanie, myśl lub wypowiedziane słowo zakwalifikować jako grzech ciężki, muszą zostać spełnione trzy warunki. Jeśli zastanawiasz się nad tym, kiedy grzech jest grzechem ciężkim, to odpowiedz sobie na pytanie, czy był popełniony całkowicie dobrowolnie (nie pod jakimkolwiek przymusem – wewnętrznym lub zewnętrznym), świadomie oraz czy dotyczył istotnej sprawy (ciężar materii grzechu).

Kiedy grzech jest grzechem ciężkim? Wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie wymienione wyżej warunki, grzech jest śmiertelny, czyli prowadzi do całkowitego zerwania jedności z Bogiem, a osoba popełniająca taki występek traci łaskę uświęcającą.

Jeśli występek przeciwko bożej miłości był popełniony dobrowolnie i świadomie, lecz dotyczył błahej sprawy, nie jest kwalifikowany jako grzech ciężki. Tak samo, jeśli np. dotyczył materii ciężkiej, ale był popełniony nieświadomie. Podsumowując, muszą zaistnieć jednocześnie trzy warunki: świadomość popełnianego czynu, jego całkowita dobrowolność oraz musi on dotyczyć istotnej kwestii.

Przeczytaj również: Cytaty z Biblii. Poznaj najważniejsze sentencje

Czy 7 grzechów głównych to grzechy ciężkie?

Katechizm Kościoła Katolickiego w części trzeciej – Życie w Chrystusie – wylicza 7 grzechów głównych (KKK, 1866). Są to: pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo oraz lenistwo. Czy 7 grzechów głównych to grzechy ciężkie?

Sama w sobie pycha, gniew, nieczystość nie są grzechami ciężkimi, podobnie jak łakomstwo, lenistwo oraz zazdrość i chciwość. W tym przypadku sformułowanie „główne” należy traktować jako takie grzechy, które są najczęściej popełniane. Każdy z tych występków może stać się grzechem ciężkim, jednak muszą zaistnieć wspomniane wcześniej trzy przesłanki: świadomość, dobrowolność oraz ciężka materia.

Co jest grzechem, a co nie?

Podążając za nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, grzechem jest wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie oraz prawemu sumieniu. To konkretny uczynek, myśl, słowo lub zaniechanie, prowadzące do częściowego lub całkowitego zerwania więzi z Bogiem, a w konsekwencji grzechu ciężkiego – utraty stanu łaski uświęcającej. Wszelkie występki nienoszące tych znamion, nie są grzechami.

Przeczytaj również: Najważniejsze cytaty z Jana Pawła II o wierze, nadziei i miłości

Grzech ciężki a Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że grzechy powinny być oceniane według ich ciężaru. Fragment 1 Listu św. Jana (KKK, 1854), mówi, że już w Biblii można dostrzec rozróżnienie między grzechem śmiertelnym (ciężkim) a grzechem powszednim (lekkim).

„Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono”

Nie zawsze jednak rozróżnienie, co jest grzechem, a co nie, jest oczywiste. Szczególnie trudne może się okazać odróżnienie grzechu ciężkiego od lekkiego. Może w tym pomóc zgłębianie nauczania Kościoła katolickiego.

 

Rozwiąż nasze quizy:

Wiesz, kto to powiedział? QUIZ ze słynnych cytatów

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

QUIZ: Gdzie rządził Świniopas, kogo nazywano Semiramidą Północy? Sprawdź się w QUIZIE historycznym