Spis treści:

Czym jest Pismo Święte?

Czy Pismo Święte i Biblia są tym samym? Tak. Teoretycznie te nazwy mogą być stosowane zamiennie i określają to samo. Czym jest Pismo Święte? To zbiór ksiąg religijnych, które są źródłem prawdy dla wyznawców judaizmu (tylko Stary Testament) i chrześcijaństwa (Stary i Nowy Testament). Według osób wierzących autorzy Biblii zostali natchnieni przez samego Boga.

Czym jest Pismo Święte? To najbardziej znana książka na świecie, którą przetłumaczono na ponad 1300 języków i która jest jednym z filarów kultury. Ze względu na różnorodność tematyczną i gatunkową, a także uniwersalność zawartych w niej prawd, po Biblię chętnie sięgają również osoby niewierzące. Wiele fragmentów Pisma Świętego zostało uznanych za arcydzieła literatury. Biblia jest ponadto źródłem wielu motywów, symboli, związków frazeologicznych i cytatów.

Przeczytaj również: Religia monoteistyczna a religia politeistyczna. Czym się różnią?

Sentencje biblijne – które szczególnie warto poznać? 

Cytaty z Biblii od wieków są źródłem mądrości i drogowskazem dla wielu osób. Towarzyszą ludziom całego świata zarówno w chwilach szczęścia, jak i cierpienia. Nic dziwnego – to uniwersalne prawdy, w których można znaleźć ukojenie i wskazówki do dalszego życia. Wiele z nich sprawdza się też w przypadku osób niewierzących – i na tym właśnie m.in. polega ich uniwersalność.

Jakie są najważniejsze cytaty z Biblii? Aforyzmy z tej księgi tak naprawdę każdy może interpretować na swój sposób i znaleźć wśród nich swoje motto. Istnieją jednak takie sentencje biblijne, które warto znać i o których wspomina się szczególnie chętnie.

Cytaty z Biblii o życiu i cierpieniu

W Piśmie Świętym znajdziesz całą listę wskazówek, jak żyć, by zaznać szczęścia i wewnętrznego spełnienia – nawet mimo problemów i trosk. Niektóre cytaty z Biblii o życiu i cierpieniu są krótkie, lecz dosadne. Inne wymagają dokładniejszej analizy, by wyciągnąć z nich to, co najważniejsze. Oto lista najciekawszych sentencji – niektóre to cytaty z Ewangelii, inne ze Starego Testamentu:

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie” (Syr 1,22-24)

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8)

„Dom się buduje mądrością, a roztropnością – umacnia” (Prz 24,3)

„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2Kor 9,6-7)

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają” (Łk 6,27-29)

„A nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość; A wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję” (Rz 5,2-4)

Przeczytaj również: Największe religie świata. W co wierzą ich wyznawcy?

Cytaty z Biblii o wierze i o Bogu

Kolejną ważną grupą sentencji są cytaty z Biblii o Bogu i wierze – które mają wysoką wartość przede wszystkim dla osób wierzących. Jest to dla nich motywacja, by jeszcze gorliwiej się modlić i zawierzyć Bogu wszystkie swoje troski. Najczęściej dzięki tego typu sentencjom łatwiej wyobrazić sobie więź z Bogiem.

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41,10-11)

„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków” (Jk 2,26)

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,3-4)

Cytaty z Biblii o miłości i przyjaźni

W Piśmie Świętym sporo miejsca poświęcono również relacjom międzyludzkim. Jakie są najważniejsze cytaty z Biblii o miłości i przyjaźni?

„Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł” (Syr 6,14-15)

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego” (1Kor 13,3-5)

„W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą” (1J 4,17-18)

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13,9-10)

Nie trzeba być wierzącym, by zaczerpnąć z mądrości sentencji biblijnych. Niektóre z nich to cytaty z Ewangelii lub innych ksiąg Nowego Testamentu, a inne – ze Starego Testamentu. Wszystkie są jednak uniwersalne i od tysięcy lat niosą wielowymiarowe przesłanie.

Wszystkie cytaty z Biblii pochodzą ze strony twojabiblia.pl, gdzie wykorzystano Biblię Tysiąclecia (tłumaczenie IV).Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie