Modele : Występują dwa modele organizacji 4- i 5- elementowy.

Model 4-elementowy składa sie z:

00032413.gif    1-cele i zadania

2-struktura organizacyjna

    3-ludzie, załoga

 4-baza, infrastruktura

Elementy te określane są również jako podsystemy.

- podsystem społeczny – ludzie, cele i zadania

- podsystem techniczny – bazy i struktury organizacji

00032414.gif 

W modelu 5- elementowym wyodrębniono 5 podsystemów

00032415.gif
00032416.gif
 
  •   Podsystem społeczny- stanowią go pracownicy i ich kwalifikacje, doświadczeni, kompetencje. Wyróżnia się w nim 2 poziomy: menadżerski obejmujący wszystkich zarządzających oraz pracowniczy obejmujący pracowników produkcyjnych
  •   Podsystem techniczny- zawiera zbiór ogólnych i szczegółowych sposobów technik oraz narzędzi służących realizacji zadań
  •   Podsystem struktury- przedstawia system jednostek składających się na organizację takich jak stanowiska wieloosobowe, działy, wydziały, oddziały, zakłady, filie
  •   Podsystem zarządzania- zawiera człon kierowniczy organizacji scalający wszystkie pozostałe podsystemy