Otoczenie organizacji to, to co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią.

Otoczenie przenika organizację.

Każda współczesna organizacja jest elementem wielu sieci powiązanych ze sobą, współpracujących i konkurujących organizacji. W skład takich sieci wchodzą między innymi:

  1. agencje rządowe (nadzorują działalność organizacji)
  2. klienci
  3. partnerzy (organizacje z którymi realizuje się różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia)
  4. konkurenci (organizacje oferujące te same produkty na tych samych rynkach)
  5. grupy nacisku (zorganizowane grupy które dążą do przeforsowania ważnych dla siebie rozwiązań w sferze legislacji lub funkcjonowania jakiejś organizacji)
  6. dostawcy (organizacje, które sprzedają organizacji dobra i usługi)
  7. związki zawodowe

Otoczenie ogólne- stwarza ogólne warunki jej funkcjonowania i obejmuje między innymi system prawny, polityczny, ekonomiczny, środowisko naturalne, system społeczny, kulturę.

Hatch wyróżnia w ramach otoczenia ogólnego powyższe sektory.

Otoczenie międzynarodowe i globalne- obejmuje te elementy środowiska organizacji, które występują w skali międzynarodowej i globalnej.