Temat: „Nowa fala” w zarządzaniu

Nowa fala (new wave) – nurt w zarządzaniu, który wykształcił się na początku lat osiemdziesiątych XXw. Proponuje obserwację i analizę tych rozwiązań, które „sprawdzają się” w praktyce. W organizacjach liczą się nie tylko jednostki na szczycie, ale także indywidualności na niższych szczeblach.

Osiem cech najbardziej efektywnych przedsiębiorstw(twórcy: Peters i Waterman):

1.  Obsesja działania– stałe wymuszanie szybkiej analizy pojawiających się problemów i bezzwłoczne ich rozwiązywanie.

2.  Bliski i bezpośredni kontakt z klientem – uważna analiza opinii klientów.

3.  Autonomia i przedsiębiorczość– stworzenie warunków samodzielnego działania jednostkom i zespołom zdolnym do inicjatywy.

4.  Wydajność i efektywność poprzez ludzi – uznanie kadry za najważniejszy podsystem.

5.  Koncentracja na wartościach– przywiązanie ogromnej wagi do realizacji przez wszystkich uczestników organizacji jej ideałów, misji i celów.

6.  Działanie według zasady: „trzymaj się tego, co umiesz najlepiej” – pozwala na optymalne wykorzystanie specyficznych umiejętności i doświadczeń firmy.

7.  Niewielki sztab o prostej strukturze

8.  Współwystępowanie w jednej strukturze luźnych i sztywnych form organizacyjnych.

Główne grzechy popełniane przez menedżerów(twórca: T. Peters):

1.  Firmy zbyt często szukają idealnego produktu, zbyt małą wagę przywiązując do kontroli jego wytwarzania.

2.  Przedsiębiorstwa nie doceniają dodatkowych wartości danego produktu.

3.  Amerykańscy i europejscy specjaliści są zbyt mało zainteresowani tym, co dzieje się na zewnątrz ich firm.

4.  Firmy zbyt mało inwestują w sprzedaż i obsługę serwisową swych artykułów.

5.  Zbyt wiele uwagi przywiązuje się do pieniędzy, a nie do personelu.

6.  Przedsiębiorstwa nie powinny się koncentrować na „epokowych pomysłach”. Drobne zmiany, adaptacje i ulepszenia są najbardziej zyskowne.

7.  Zwlekanie z decentralizacją, powstawanie zbyt sztywnych hierarchii.

8.  Firmy zbyt słabo wykorzystują rynki międzynarodowe.

9.  Wraz z rozwojem firmy zbyt szybko rośnie jej biurokracja.

Charakterystyka systemu zarządzania – czynniki odnowy(twórca: R.H.Waterman):

1.  Poinformowany oportunizm– informacja jest głównym atrybutem przewagi strategicznej, a elastyczność jest główną bronią strategiczną.

2.  Praca zespołowa, zaufanie, polityka i władza.

3.  Kierowanie i upoważnienie– menadżerowie powinni określać pola swobody oraz przekazywanie części swojej władzy swoim pracownikom.

4.  „Stabilizacja ruchu”– podlegające odnowie firmy przechodzą stałe zmiany.

5.  Przyjazne fakty, inteligentne systemy kontrolne – firmy lubią informacje, dające ogólne rozeznanie i usuwają potrzebę podejmowania zasadniczych decyzji.

6.  Podstawy i zaangażowanie– zamiast formułowania zadań przez kierowników konieczne jest ich wspólne opracowywanie przez zespoły wykonawców i ich szefów.

7.  Wielkość zwierciadeł– odnawiające się firmy muszą być otwarte na nowe doświadczenia, muszą ciągle poszukiwać okazji do działania.

8.  Wielkie sprawy i zaangażowanie– zaangażowanie wypływa ze zdolności menedżerów do przekładania wielkich spraw na małe działania tak, by wszyscy mogli przyczynić się do osiągnięcia podstawowych celów.