ŻYCIORYS (CURRICULUM VITAE)

DANE OSOBOWE

Data i miejsce urodzenia: 01 maja 1978 r. Szczecin

Stan cywilny: mężatka od 2003 roku

Dzieci: 1 córka - 1,5 roku (uczęszcza do żłobka)

PESEL: 78050100000

Numer Identyfikacji Podatkowej: 555-000-55-00

WYKSZTAŁCENIE

- wykształcenie wyższe: licencjat - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie finansami przedsiębiorstw, studia uzupełniające magisterskie - Uniwersytet Gdański, kierunek finanse i bankowość, specjalność finanse przedsiębiorstw

- Świadectwo Kwalifikacyjne nr 26597/2005 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów w dniu 7 lipca 2005 r. (Dziennik Urzędowy Min. Fin. Nr 19 z dnia 15 listopada 2005 r., poz. 84)

- biegła znajomość aktualnych przepisów dotyczących prawa podatkowego, ubezpieczeń, rachunkowości, finansów i bankowości, prawa pracy oraz przepisów dotyczących działalności gospodarczej

- prawo jazdy kategorii B od 1999 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Bank PeKaO S.A., oddział w Olsztynie

01.05.1998 r - 01.10.1998 r - praktyka wakacyjna w banku na stanowisku asystenta starszego referenta.

Obowiązki: obsługa klienta w zakresie kont bankowych, udzielanie informacji o produktach bankowych, pomoc przy kontroli finansowej i kredytowaniu przedsiębiorstw.

Bank Millenium, oddział w Olsztynie

01.06.1999 r - 01.10.1999 r - praktyka wakacyjna w banku na stanowisku Doradca Klienta.

Obowiązki: udzielanie informacji osobistej, telefonicznej i przez Internet klientom banku i osobom zainteresowanym, odpowiadanie na pytania, przeprowadzanie wstępnych analiz wniosków kredytowych.

Doradztwo Finansowe Jan Kowalski w Szczecinie

15.06.2000 r - 01.10.2000 r - praktyka wakacyjna w firmie zajmującej się doradztwem finansowym

Obowiązki: przeprowadzanie analiz finansowych, ekonomicznych, sporządzenie biznesplanów, studium wykonalności, wyszukiwanie możliwości finansowania inwestycji, sporządzanie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Luka Koper d.d. - Port od Koper - Słowenia

22.06.2001 r - 31.08.2001 r - wakacyjna praktyka zagraniczna w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. Praktyka w całości odbywana w języku angielskim, głównie w dziale kontroli finansowej.

Obowiązki: nadzorowanie prac finansowo - księgowych w firmie, przeprowadzanie bieżącej, miesięcznej i kwartalnej kontroli, audyt wewnętrzny i zewnętrzny

European Student Association in Strasburg - Francja

18.06.2002 r - 30.09.2002 r - wakacyjna praktyka w Strasburgu w ramach studenckiej wymiany "Wolontariat Europejski", praktyka w języku francuskim i angielskim (kontakt z przedsiębiorcami z innych państw)

Obowiązki: organizowanie czasu wolnego wolontariuszy i studentów z innych krajów przebywających w Strasburgu, wyszukiwanie nowych miejsc praktyk dla studentów z Universite de Strasburg, omawianie z przedsiębiorstwami wstępnych warunków porozumienia i umowy

01.11.2002 r - 01.05.2003 r - praca na umowę - zlecenie w niepełnym wymiarze czasu pracy w drukarni Bookmail w Gdańsku

Obowiązki: korekta tekstów reklamowych, copywrighting, składanie tekstów, obsługa biura i klientów - udzielanie informacji o produktach firmy i możliwościach redakcyjnych, przyjmowanie tekstów i materiałów reklamowych do druku, obsługa korespondencji, wyszukiwanie nowych partnerów i zleceniodawców, także za granicą (głównie w Czechach, Słowacji, Węgrzech), obsługa zamówień z krajów byłej Jugosławii (Słowenii, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry)

ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH

- język angielski - na poziomie zaawansowanych (certyfikat FCE)

- język francuski - na poziomie zaawansowanym (certyfikat DELF 1er derge)

- język niemiecki na poziomie podstawowym

- język hiszpański na poziomie podstawowym

DOŚWIADCZENIE W PRACY Z KOMPUTEREM

- znajomość programów z grupy Microsoft Office

- znajomość programów księgowych np. Rachmistrz, SYMFONIA

- umiejętność wykorzystania komputera dla celów analiz ekonomicznych i do prowadzenia rachunkowości

- umiejętność tworzenia stron internetowych w HTML

- umiejętność szybkiego bezwzrokowego pisania na klawiaturze

INNE KURSY

  • ukończony kurs negocjacji
  • ukończony kurs rachunkowości zarządczej
  • ukończony kurs ekonomiki i analizy przedsiębiorstw