Streszczenie

 1. Pomysł i uzasadnienie

Celem niniejszego opracowania jest analiza marketingowa i stworzenie planu marketingowego dla przedsiębiorstwa, którego planowane otwarcie nastąpi 01.06.2006 roku. Firma, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, będzie zajmowała się świadczeniem usług w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu. Będzie to połączenie pracowni komputerowej, w której będzie można pisać np. prace zaliczeniowe czy dyplomowe, kafejki internetowej i salonu gier (w osobnym pomieszczeniu). Celem jest zapewnienie głównie młodzieży dostępu do najobszerniejszego źródła wiedzy - Internetu, a także zaproponowanie im alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

W przyszłości planujemy w części z aparatami do gier otworzenie bufetu, w którym będą sprzedane napoje i drobne jedzenie (batony, chipsy, itp.).

Naszą pasją są komputery i to skłoniło nas do zajęcia się taką właśnie działalnością. Pomimo rozwoju i wzrostu dostępności najnowszej technologii, w naszym miasteczku nadal bardzo wiele osób nie posiada komputera, nie mówiąc już o dostępie do Internetu. Dlatego nasza firma ma duże możliwości rozwoju w miasteczku.

 1. Prezentacja przedsięwzięcia i kosztorys

Forma prawna firmy, to jednoosobowa działalność gospodarcza. Od samego początku zostanie zatrudnionych dwóch pracowników. Do obowiązków właściciela będzie należała wszelka działalność marketingowa. Zgodnie z prawem, jedynie właściciel będzie uprawniony do reprezentowania firmy w stosunku od osób trzecich. Właściciel będzie samodzielnie prowadził księgi rachunkowe (ma wykształcenie wyższe, finansowe). W najbliższej przyszłości nie jest przewidziane zatrudnienie większej ilości pracowników. Dwoje pracowników będzie pracowało na zmiany.

W chwili obecnej jesteśmy w posiadaniu lokalu o powierzchni około 90 m2. W jego skład wchodzą 3 duże pokoje, kantorek i łazienka. Pomieszczenia te mieszczą się na parterze budynku. Jego reszta nie jest w zarządzaniu firmy. W największym pokoju zostanie urządzony salonik gry - 6 komputerów tworzących sieć, 4 konsole Play Station, 4 telewizory, dwie maszyny do rzutek. Mniejszy pokój zostanie urządzony jako typowa kawiarenka - 12 stanowisk komputerowych, każde z nagrywarką płyt CD, podłączone do drukarki (możliwość wydruku za dodatkową opłatą) i dostępem do Internetu. Trzecie pomieszczenie to biuro właściciela. W kantorku przechowywane będą zapasowe części do komputerów, tusze do drukarki, papier do kopiowanie, zapasowy zestaw komputerowy, itp. rzeczy.

W chwili obecnej staramy się o kredyt w wysokości 20.000 złotych na sfinansowanie zakupu serwera i innego sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wszystkie szczegóły zostały opracowanie w biznesplanie.

 1. Analiza rynku

W celu zbadania potencjalnego popytu na nasze usługi, przeprowadziliśmy wstępne badania marketingowe społeczeństwa lokalnego. Badanie to miało postać ankiety i objęło 600 osób.

Oto schemat wykorzystanej przez nas ankiety:

Pytanie 1. - Czy widzisz potrzebę powstania kafejki internetowej w Złotym Mieście?

Pytanie 2. - Czy miałeś (-aś) kiedykolwiek kontakt z komputerem?

Pytanie 3. - Czy lubisz pracować przy komputerze?

Pytanie 4. - Czy korzystałeś (-aś) już kiedykolwiek z kafejki?

Pytanie 5. - Czy uważasz, że w Twojej miejscowości powinno być więcej rozrywek?

Pytanie 6. - Czy chciałbyś (-łabyś) aby w kafejce zainstalowano rzutki?

Pytanie 7. - Czy korzystałbyś (-łabyś) z konsol do gier?

Pytanie 8. - Czy w kafejce powinien być bufet?

Pytanie 9. - Czego spodziewasz się po naszej kawiarence internetowej?

Na każde pytanie za wyjątkiem ostatniego były możliwe trzy odpowiedzi: TAK, NIE i NIE WIEM. Pytanie 9 było otwarty, tzn. respondent samodzielnie wpisywał odpowiedź zgodnie ze swoją opinią.

Udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. - Tak 85 % - Nie 10 % - Nie wiem 5 %

Pytanie 2. - Tak 75 % - Nie 25 % - Nie wiem 0 %

Pytanie 3. - Tak 80 % - Nie 10 % - Nie wiem 10 %

Pytanie 4. - Tak 95 % - Nie 2 % - Nie wiem 3 %

Pytanie 5. - Tak 70 % - Nie 10 % - Nie wiem 20 %

Pytanie 6. - Tak 70 % - Nie 15 % - Nie wiem 15 %

Pytanie 7. - Tak 92 % - Nie 5 % - Nie wiem 3 %

Pytanie 8. - Tak 88 % - Nie 7 % - Nie wiem 5 %

Pytanie 9. - Najczęściej powtarzały się odpowiedzi:

 • Niskich cen - 338 ankietowanych
 • Szybkiego łącza - 271 ankietowanych
 • Całodobowego otwarcia - 112 ankietowanych
 • Sprzętu wysokiej jakości - 105 ankietowanych

4. Analiza SWOT

Szanse:

  • Dobre położenie siedziby firmy - w centrum miasta, przy głównej, przelotowej drodze, w pobliżu znajduje się pizzeria, cukiernia oraz centrum handlowe Big Surprise.
  • W miasteczku nie działa żadna kawiarenka internetowa, najbliżsi konkurenci znajdują się w Łodzi i Kutnie, co dla klienta oznacza duże koszty dojazdu.
  • Niski poziom wyposażenia technicznego (komputery, drukarki, skanery) gospodarstw domowych w miasteczku.
  • Rozwój gałęzie informatycznej.

Zagrożenia:

 • Możliwość wejścia nowych konkurentów na rynek.
 • Niewielki zasięg terytorialny działalności, ograniczony do Złotego Miasta.
 • Brak ośrodków naukowych w miasteczku, najwyższy szczebel to szkoły średnie i technika.
 • Niski poziom zamożności społeczeństwa w regionie.

Silne strony:

 • Własny serwer, który znacznie usprawnia i przyspiesza pracę w sieci.
 • Dobry, nowy sprzęt komputerowy wysokiej jakości.
 • Drukarka laserowa o niskich kosztach eksploatacji.
 • Sztywne łącze do Internetu o dużej przepustowości.
 • Niskie ceny, zniżki dla stałych klientów (karnety, karty stałego klienta dla członków Klubu Informatyka).

Słabe strony:

 • Wysokie koszty utrzymania dwóch pracowników na początku działalności.

5. Strategia marketingowa

Nasza firma będzie oferowała produkt najwyższej możliwej jakości.

Cena będzie dostosowywana elastycznie do bieżącej sytuacji, przy czym przewidujemy dużą ilość promocji i rabatów (np. rozdawanych w szkołach), karnety i zniżki dla stałych klientów (np. należących do Klubu Informatyka).

Najkrótszy czas korzystania z komputerów lub konsol do gry będzie wynosił 15 minut. W pierwszym tygodniu otwarcia ceny będą obniżone do wysokości kosztów, aby przyciągnąć maksymalną możliwą ilość klientów.

Proponowany cennik:

30 minut pracy 80 groszy

Godzina pracy 1,5 zł

2 godziny pracy 2,5 zł

W drugim tygodniu ceny wzrosną o 50 groszy w każdej pozycji i na tej wysokości będą się kształtowały do końca pierwszego miesiąca działalności. Po tym okresie zostanie przeprowadzona analiza dotychczasowej działalności i dopiero zostanie podjęta decyzja o kształtowaniu się cen w dalszym okresie czasu.

Plakaty reklamujące naszą działalność zostaną rozwieszone w całym mieście, w autobusach, na przystankach, a także w szkołach każdego szczebla w regionie. Będziemy także publikować bezpłatną gazetkę, która dostępna będzie w naszej siedzibie na temat bieżących spraw Złotego Miasta i informatyki.

Nasza akcja promocyjna nie ograniczy się do Złotego Miasta, ale obejmie także szkoły i miejsca publiczne w regionie, w sąsiednich miejscowościach.

Nasze przedsięwzięcie ma duże szanse powodzenia, pod warunkiem otrzymania kredytu z banku. Umożliwi on przeprowadzenie reszty niezbędnych prac remontowych w lokalu i dostosowanie go do potrzeb zamierzonej przez nas działalności. Szczegóły harmonogramowo - kosztorysowe zostały uwzględnione w osobnym dokumencie, w biznesplanie.