1. ZARYS PROJEKTU PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Naszym celem jest zaprezentowanie podstawowych przesłanek uzasadniających decyzję o założeniu firmy, której działalność polega na świadczeniu określonego typu usług. Ponadto, biznes plan zawiera również ogólne informacje o przedsięwzięciu oraz główne wytyczne dotyczące zasad i sposobu prowadzenia niniejszej działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że nasze przedsięwzięcie okaże się dużym sukcesem, a nasza firma będzie się cieszyła sporą popularnością i bardzo dobrą renomą wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Postanowiliśmy stworzyć przedsiębiorstwo należące do branży kosmetycznej. Założeniem naszym jest, aby firma prowadziła jednocześnie dwa rodzaje działalności: z jednej strony działalność handlową, z drugiej strony - usługową. Działalność handlowa firmy ma się sprowadzać do sprzedaży kosmetyków i innych artykułów pielęgnacyjnych, natomiast sfera usługowa ma obejmować świadczenie wybranych usług z zakresu kosmetyki, masażu i pielęgnacji ciała, jak również usługi fryzjerskie.

Przedsiębiorstwo zostało założone 1 stycznia bieżącego roku, tj. 2006. Główna siedziba firmy znajduje się w Krakowie przy ulicy Modrzewiowej 4. Na dzień dzisiejszy nasza firma nie może się poszczycić zbyt wielkimi osiągnięciami czy ugruntowaną pozycją na rynku przedsiębiorstw kosmetycznych. Wynika to ze zbyt krótkiego jeszcze okresu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej

i tym samym obecności firmy na rynku. Początkowa oferta firmy obejmowała świadczenie takich usług, jak podstawowe i niedrogie zabiegi upiększające (makijaże na każdą okazję, tuszowanie niedoskonałości urody) oraz pielęgnacyjne (maseczki, manicure, pedicure, depilacja itp.). Na podstawie sporządzonego bilansu podsumowującego możemy stwierdzić, że po blisko półrocznym okresie działalności średnie miesięczne zyski firmy kształtują się na poziomie 2 500 - 3 000 zł. Świadczy to o tym, iż firma okazała się być przedsięwzięcie rentownym.

Z racji optymistycznych prognoz dotyczących dalszej działalności firmy kosmetycznej, postanowiliśmy podjąć kroki zmierzające do jej dalszego rozwoju. Realizacja tego zamierzenia wymaga jednak dość znacznych nakładów finansowych. Naszym obecnym celem jest zainwestowanie środków pieniężnych w wysokości 50 000 zł i przeznaczenie ich na zakup:

- dwóch łóżek-solarium;

- łóżka do masażu profesjonalnego;

- nowoczesnych przyrządów do depilacji;

- fotela fryzjerskiego;

- artykułów fryzjerskich.

Zabezpieczeniem sumy kapitału, jaki chcemy pozyskać, są następujące środki trwałe stanowiące majątek rzeczowy firmy:

- samochód służbowy combi marki Renault;

- komputer stacjonarny (wraz z oprogramowaniem, drukarką i skanerem);

- wyposażenie biura (meble, telefon z automatyczną sekretarką, ksero, faks);

- fotel do zabiegów kosmetycznych.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Firma kosmetyczna "Beauty Image" rozpoczęła swoją działalność blisko pół roku temu. Jest to zatem przedsiębiorstwo stosunkowo "młode" i niedoświadczone. Przez tak krótki okres czasu udało nam się jednak wyraźnie zaistnieć na rynku oraz pozyskać dość liczną klientelę (większość to stali klienci). Firmę założyły dwie osoby, które jako jej właściciele kontrolują i nadzorują działalność przedsiębiorstwa, a także reprezentują je "na zewnątrz". Jedna z właścicielek posiada wykształcenie kosmetyczne i jest doświadczoną specjalistką w swoim fachu, z którym związana jest od wielu już lat. Druga właścicielka jest księgową, w związku z czym zajmuje się głównie prowadzeniem księgowości firmy oraz sprawami finansowymi.

Planowany rozwój firmy ma na celu zwiększenie zakresu oferowanych przez nią usług. Oprócz dotychczas świadczonych usług, zamierzamy także wprowadzić:

- możliwość korzystania z solarium;

- masaże lecznicze i relaksacyjne;

- usługi fryzjerskie (strzyżenie, trwała, pasemka, modelowanie itp.);

- zabiegi oczyszczające cerę;

- sprzedaż kosmetyków i artykułów fryzjerskich oraz kosmetycznych.

Przedsiębiorstwo posiada w swej ofercie sprzedażowej produkty niedostępne

w szerokiej sprzedaży detalicznej (małe sklepy branżowe, hipermarkety). Są to bowiem specjalistyczne artykuły wykorzystywane najczęściej w profesjonalnych zakładach i salonach. Ponadto, swój asortyment dobieramy w taki sposób, aby nie pokrywał się on z ofertą konkurencji. W momencie rozpoczęcia działalności zatrudniliśmy dwie wykwalifikowane i kompetentne pracownice, które podpisały umowy o pracę na czas określony - 1 rok. Po tym czasie, w przypadku nie wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności, umowy te zostaną przedłużone na stałe. Dodatkowo, z powodu rozszerzenia spektrum oferowanych usług, zmuszeni jesteśmy zatrudnić specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia w zakresie masażu, zarówno leczniczego, jak i relaksacyjnego oraz fryzjerkę bądź fryzjera.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJN:

W chwili obecnej kadra pracownicza firmy składa się z sześciu osób. Docelowo przewidziano natomiast 8-osobowy personel.

- Właścicielka (Barbara Dudzik) - doradztwo kosmetyczne, sprawy związane

z zaopatrzeniem, wykonywanie wybranych usług kosmetycznych, załatwianie spraw urzędowych, kontakty z dostawcami;

- Właścicielka (Joanna Wawrzyn) - prowadzenie księgowości firmy, załatwianie spraw finansowych, załatwianie spraw urzędowych, promocja firmy;

- 2 pracownice (kosmetyczka: Wiktoria Jędrys, makijażystka: Paulina Wot) - wykonywanie pełnego zakresu usług, pozyskiwanie i obsługa klientów; dbanie

o porządek w miejscu pracy w godzinach wykonywania obowiązków zawodowych;

- Kierowca (Paweł Stasikowski) - kontakty z dostawcami i odbiorcami, sprawy związane z zaopatrzeniem firmy;

- Sprzątaczka (Janina Czernecka) - utrzymywanie porządku w całej firmie oraz zapewnienie higienicznych warunków pracy.

4. CEL MARKETINGOWY:

Naszym zamiarem jest pozyskanie środków pieniężnych, które umożliwią nam zrealizowanie planu strategicznego polegającego na rozszerzeniu zakresu działalności o nowe usługi w proponowanej ofercie. Priorytetowym celem firmy jest zwiększenie poziomu konkurencyjności, a w efekcie zapewnienie sobie ugruntowanej i pewnej pozycji na rynku usług kosmetycznych. Ponadto, naszym zamiarem jest pozyskanie możliwie największej liczby klientów, którym będziemy mogli zaoferować usługi najwyższej jakości w pełni zaspokajające ich potrzeby i oczekiwania.

W dalszej perspektywie mamy również rozbudowanie firmy o następne punkty usługowo-sprzedażowe oraz rozszerzenie działalności o kolejne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem, usługi. Realizacji naszych zamierzeń sprzyja niewątpliwie obecna lokalizacja firmy; jest to miejsce dogodne strategicznie, które stwarza firmie szerokie możliwości rozwojowe. W swojej działalności sprzedażowej stawiamy na znane, pewne marki; nasza oferta obejmuje produkty najwyższej jakości sprawdzonych producentów, którzy mają wyrobioną pozycję na rynku i cieszą się dużym uznaniem wśród nabywców. Duży nacisk postanowiliśmy także położyć na reklamę oraz promowanie firmy. Skuteczna reklama z pewnością przysporzy nam więcej klientów, dzięki czemu będziemy mogli szybciej zrealizować wszystkie zamierzone cele. Wykorzystamy wszystkie dostępne możliwości promowania przedsiębiorstwa w stopniu, na jaki pozwolą nam posiadane przez nas fundusze.

5. REALIZACJA ZAMIERZEŃ ORGANIZACYJNYCH:

Firma świadczy usługi od blisko pół roku. W związku z tym zatrudniliśmy odpowiedni personel, wybrany w wyniku selekcji zgłoszonych kandydatów. Zamierzamy powiększyć kadrę pracowniczą o kolejnych specjalistów, wybranych na tej samej zasadzie. Obecnie przeciętne wynagrodzenie personelu wynosi ok. 1 200 zł netto dla każdego pracownika (za wyjątkiem sprzątaczki, która jest zatrudniona na ½ etatu i w związku z tym jej pensja wynosi 500 zł netto). Pracownicy otrzymują wynagrodzenia regularnie wg umowy, tj. 10 dnia każdego miesiąca. Ponadto, mogą sobie oni dorobić zatrzymując otrzymane od klientów napiwki. Raz na kwartał pracownicy dostają również premię uznaniową w wysokości zależnej od wypracowanego zysku.

W najbliższych planach mamy zatrudnienie na umowę o dzieło informatyka, który stworzy nam atrakcyjną stronę internetową firmy. Przyczyni się ona do zwiększenia skuteczności reklamy promującej naszą firmę. Szczególnie ważny jest dla nas obecnie jak najszybszy zakup łóżek-solarium oraz fotela fryzjerskiego, co pozwoli nam w perspektywie na zwielokrotnienie zysków i rozwinięcie przedsiębiorstwa.

6. ANALIZA RYNKU - MOŻLIWE ZAGROŻENIA, SZANSE, RYZYKO:

Najważniejszym zagrożeniem dla prowadzenia tego typu działalności może być duża konkurencyjność występująca w branży kosmetycznej w województwie małopolskim. Chcemy jednak zminimalizować to ograniczenie wprowadzając na rynek usługi oraz produkty o najwyższej jakości, nowoczesne i odpowiadające bieżącemu zapotrzebowaniu i oczekiwaniom ze strony klientów.