Cechy klasycyzmu

 • wzorowanie się na starożytnych budowlach greckich i rzymskich oraz na niektórych budowlach odrodzenia
 • kopiowanie elementów architektury starożytnej
 • budowle wznoszone na planie zwartym, koła lub prostokąty
 • stosowanie kolumnad i kolumnowych partyków ze zwieńczeniem w kształtach tympanonu, pilastrów, dużych okien, tympanon przeważnie dekorowany płaskorzeźbą
 • dążenie do uzyskania efektu harmonii, zrównoważonej kompozycji, stosowanie symetrii
 • przeważają fasady o liniach prostych bez wygięć i skrętów
 • oszczędne stosowanie zdobnictwa, mogą to być uskrzydlone postacie krów z ludzkimi głowami, orły, wieńce, wazony, girlandy z róż, kokardy, hełmy
 • rozwój budownictwa użyteczności publicznej

Przedstawiciele:

 • Karl Friedrich Schinkel
 • Giovanni Battista Piranesi
 • Dominik Merlini

Cechy malarstwa klasycystycznego

 • propagowanie ideałów racjonalizmu
 • pod płaszczem historii lub mitologii mowa jest o wydarzeniach współczesnych
 • harmonijna, zrównoważona forma, oszczędność
 • kompozycja statyczna
 • chłodny koloryt
 • rysunek ważniejszy niż kolor (obrys linearny przedmiotów i postaci)
 • precyzyjny modelunek światłocieniowy