A. Subdyscypliny pedagogiki:

andragogika - nauka zajmująca się osobami dorosłymi

historia wychowania - zajmuje się historią myśli pedagogicznej

pedagogika ogólna

teoria wychowania

dydaktyka ogólna - nauka zajmująca się procesami uczenia

pedeutologia - nauka zajmująca się osobą nauczyciela

B. Podział pedagogiki według zadań:

1) pedagogika społeczno - opiekuńcza

2) pedagogika zdrowotna

3) pedagogika rodziny - nauka zajmująca się funkcjonowaniem rodziny

4) pedagogika resocjalizacyjna - nauka zajmująca się wychowaniem osób odstających od normy

5) pedagogika wojskowa

6) pedagogika pracy

7) pedagogika specjalna - inaczej nazywana oligofrenopedagogiką - zajmuje się osobami upośledzonymi

C. Podział pedagogiki według instytucji, których dotyczy :

1) pedagogika przedszkolna - nauka zajmująca się dziećmi w wieku przedszkolnym

2) pedagogika wczesnoszkolna - nauka zajmuje się dziećmi w wieku 7 - 10 lat

3) pedagogika szkolna

4) pedagogika szkoły wyższej- nauka zajmująca się młodzieżą studiującą

D. Podział pedagogiki ze względu na związki z różnymi dyscyplinami:

1) związek pedagogiki z psychologią;

2) związek pedagogiki z socjologią : grupy społeczne działają na siebie wzajemnie - stratyfikacja;

3) związek pedagogiki z filozofią : filozofia jest nauką pytającą o sens życia, poddaje życie refleksji. Pedagogika czerpie z odpowiedzi na te pytania. Opiera się też na teorii poznania oraz aksjologii;

4) związek pedagogiki z ideologiami : dotyczy poglądów oraz przekonań grup społecznych. Wyróżniamy między innymi: konserwatyzm, faszyzm i socjalizm