Trójkąt

1. Definicja:

Trójkąt to płaszczyzna ograniczona łamaną zwyczajną zamknietą złożoną z 3 odcinków.

2.Podział trójkątów:

- ze względu na boki:

*trójkąt różnoboczny - to trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości

*trójkąt równoramienny - to trójkąt, w którym co najmniej dwa ramiona sa równej długości

*trójkąt równoboczny - to trójkąt, którego wszystkie ramiona są równej długości

- ze względu na kąty:

*trójkąt ostrokątny - to trójkąt, którego wszystkie kąty są ostre

*trójkąt prostokątny - to trójkąt, wktórym jeden z kątów jest prosty

*trójkąt rozwartokątny - to trójkąt, w którym co najmniej jeden z kątów jest rozwarty

3.Klasyfikacja trójkątów:

- trójkąty ostrokątne:

*trójkąty równoboczne (istnieje)

*trójkąty równoramienne (istnieje)

*trójkątytrójkąty różnoboczne (istnieje)

- trójkąty prostokątne:

*trójkąty równoboczne (nie istnieje)

*trójkąty równoramienne (istnieje)

*trójkątytrójkąty różnoboczne (istnieje)

- trójkąty rozwartokątne:

*trójkąty równoboczne (nie istnieje)

*trójkąty równoramienne (istnieje)

*trójkątytrójkąty różnoboczne (istnieje)

4. Pojęcia

h - wysokość

r - środkowa

d - dwusieczna

s - symetralna

- wysokość trójkąta: jest to prostopadły odcinek przeprowadzony z wierzchołka do boku leżącego naprzeciwko.

- środkowa trójkąta: jest to odcinek, który łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem leżącego naprzeciw boku.

- symetralna: jest to prosta prostopadła dzieląca boki na połowy.

- dwusieczna: jest to półprosta, która dzieli kąt na pół