Czym jest mediana? Jest to wartość środkowa jakiegoś zbioru liczb ułożonego od najmniejszej do największej liczby w zbiorze. 

Jak rozwiązać zadanie z medianą?

Pierwszy sposób dotyczy zbiorów, w którym ilość liczb jest nieparzysta. Na przykładzie, zbioru 4,6,2,1,7, najpierw należy ułożyć podane cyfry od najmniejszej do największej, czyli:

                                                                          1,2,4,6,7

Następnie trzeba wykazać, która liczba znajduje się w środku zbioru. W tym przykładzie jest to cyfra i właśnie ona jest medianą wskazanego zbioru. 

Liczby w takich zbiorach są dowolne, cyfry mogą się także powtarzać np. zbiór 5,6,5,2,3,2,1 po uporządkowaniu będzie miał wygląd: 1,2,2,3,5,5,6 a medianą będzie cyfra 3. W przypadku minusowych wartości: 7,4,-3,8,7,-1,2, wypisujemy jako -3,-1,2,4,7,7,8  a medianą jest cyfra 4

Istnieją także zbiory, które posiadają parzystą ilość liczb. W takim wypadku także najpierw trzeba ułożyć liczby niemalejąco, jednak wyliczenie mediany odbywa się za pomocą  średniej arytmetycznej. 

Przykład rozwiązanego zadania:

Zbiór liczb to: 4,3,2,9,7,5

Ułożenie: 2,3,4,5,7,9 - nasze dwie środkowe wartości to 4 i 5

Wzór średniej arytmetycznej w tym przypadku będzie opierał się na dodaniu dwóch środkowych liczb (4 i 5) w liczniku ułamka i podzielenie na ich ilość, czyli w mianowniku.  Co da nam wynik w ułamku 9/2