Średnia atytmetyczna

Średnia arytmetyczna liczb to iloraz sumy danych i ich liczby.

Aby obliczyć średnią arytmetyczną liczb (np.) 1, 2, 3, 4, 5 trzeba dodać te liczby i podzielić przez ich ilość.

(1+2+3+4+5):5 = 15:5 = 3   

średnia arytmetyczna liczb 1, 2, 3, 4, 5 wynosi 3

Mediana

Mediana uporządkowanego zestawu danych to:

• liczba znajdująca się w środku tego zestawu - w przypadku nieparzystej liczby danych w zestaiwe

• średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb w zestawie - w przypadku parzystej liczby danych w        zestawie.

Aby obliczyć medianę, dane trzeba uporządkować (zapisać je w kolejności od najmniejszej do największej)

np. mediana liczb: 5, 3, 4, 2, 1

1, 2, 3, 4, 5

mediana liczb 5, 3, 4, 2, 1 wynosi 3

 

np. mediana liczb: 5, 3, 4, 2

2, 3, 4, 5

(3+4) /2 = 7/2 = 3,5

mediana liczb: 5, 3, 4, 2 wynosi 3,5

Dominanta

Dominanta to liczba która w zbiorze liczb powtarza się najczęściej.

np. dominanta liczb 1, 1, 1, 1 równa się 1

a dominanta liczb 9, 3, 5, 7, 1, 1, 9, 4, 9 równa się 9, ponieważ dziewiątek w tym zbiorze jest najwięcej

może zdarzyć się tak, że dominanty w danym zbiorze nie będzie, np. w zbiorze liczb: 1, 1, 9, 9