ZESZYT

Referat – kilka stron tekstu powiazanej tresci; do 10 minut.

Koncepcje marktetingu (praktyczne zaganienie, np orientacja sprzedazowa w gospodarce rynkowej lub wplyw cyklu zycia produktu na strategie marketingowa). Bez duzych klasyfikacji. Konkretny problem (może na przykladzie danej firmy). Omowienie 2-4 zagadnien jeśli nie starczy materialow do 1 zagadnienia.

Skoncentrowac się na zagadnieniu produktu (cykl zycia, przyklady produktow po zapozanianiu się z materialami). Stworzyc rozdzialy z roznych artykulow powiazanych ze soba.

W koncepcjach podstawowa zasada jest orientacja marketingowa (orientacja na zyskowne potrzeby klienta). Zalicza się do nich również fundusz swobodnych decyzji.

Wstep: wprowadzenie wazniejszych pojec z koncepcji marketingu pojec cyklu zycia i strategii, omowienie cyklu zycia produktu

ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z CYKLEM ZYCIA PRODUKTU

okres, w którym produkt znajduje na rynku nabywców

 •   Fazy cyklu życia (zbieżne z etapami życia ludzkiego: zdobywają rynek żyją i umierają)
 •   Cykl skraca sięwraz z postępem technicznym (wplyw postepu technicznego na cykl zycia produktu)
 •   Sprzedaż produktu zależy od fazy cyklu życia tego produktu (co wplywa na sprzedaz)
 •   Strategia firmy zmienia się, zatem w czasie i zależy miedzy innymi od cyklu życia produktu.

FAZY cyklu zycia produktu:

 1. Faza wprowadzenia produktu na rynek
 •   w fazie wprowadzenia produktu na rynek cena musi być ustalona na takim poziomie, aby zachęcała do kupna.
 •   Wprowadzając produkt na rynek, przedsiębiorstwo może zastosować jedna ze strategii marketingowych:
 •   - Strategia szybkiego zbierania śmietanki. Istota tej strategii jest ustalenie przez przedsiębiorstwo wysokiej ceny na produkt, a równocześnie stosowanie intensywnej reklamy oraz niektórych środków promocji. W miarę wzrostu wielkości sprzedaży produktu rośnie osiągany zysk- Strategia wolnego zbierania śmietanki. Przedsiębiorstwo ustala wysoka cenę produktu, natomiast ogranicz wydatki na działania promocyjne- Strategia szybkiej penetracji. Stosowanie dużych nakładów na promocje, a jednocześnie ustalanie ceny produktu na niskim poziomie- Strategia wolnej penetracji. Stosuje się niskie ceny produktu oraz niskie nakłady na promocje. Przedsiębiorstwo osiąga zyski w długim okresie w miarę przenikania produktu do kolejnych segmentów rynku.
 •   dystrybucja selektywna
 1. Faza wzrostu sprzedaży produktu (
 •   doskonalenie i ulepszanie produktu
 •   o ile e fazie wprowadzenia produktu na rynek jest stosowana dystrybucja selektywna, o tyle w fazie wzrostu dystrybucja powinna być coraz bardziej intensywna
 •   strategii promocji
 •   Strategia cen (zależy od wskaźnika elastyczności cenowej popytu)
 1. Faza dojrzałości produktu
 •   Przedłużenie początkowo korzystnej fazypolega na:

I Modyfikacji rynku:

Strategia ta może zmierzać zarówno w kierunku zwiększania liczby użytkowników produktu, jak i wzrostu wskaźnika zużycia produktu przez konsumenta. Rozróżnia się trzy sposoby zwiększania liczby użytkowników produktu:

-Przez zachęcenie tych, którzy nie są nabywcami, do zakupu i włączenie ich do grupy klientów,-Przez wprowadzenie produktu na nowe segmenty rynku-Przez oddziaływanie na konsumentów, którzy nabywają produkty konkurencyjne, w celu przekonania ich do własnych produktow.

Wzrost wskaźnika zużycia produktu można osiągnąć przez:

-Zachęcenie do częstszego niż dotąd używania produktu-Przedstawienie korzyści wynikających z częstego stosowania produktu-Wprowadzenie nowych i bardziej zróżnicowanych sposobów użytkowania produktu.

II Modyfikacji produktu:

Modyfikacja ma na celu zwiększenie zainteresowania nabywców i są stosowane różne strategie tej modyfikacji..

-strategia podnoszenia jakości produktu wraz ze zwiększonymi nakładami na promocje i reklamę, podkreślającą te zmiany jakości, które zostały wprowadzone przez firmę,- Wprowadzenie nowych cech produktu, co może pobudzić zainteresowanie nabywców. Oczekujący zmian konsument akceptuje zmianę wagi produktu, podwyższanie jego bezpieczeństwa czy tez wygody korzystania,- Strategia zmiany stylu, efektów estetycznych, wprowadzenie nowej kolorystyki lub innej linii opakowań może skutecznie przyciągnąć klientów.

III Modyfikacji elementów marketingu mix:

- Odniesieniu do cen należy rozpatrzyć możliwość ich obniżenia, stosowanie rabatów, wprowadzenie zakupu na kredyt oraz podniesienie ceny wynikającej z podniesienia jakości produktu

- W odniesieniu do kanałów dystrybucji można się zastanawiać nad wprowadzeniem produktu do nowych kanałów, zwiększeniem powierzchni sprzedażowej oraz poprawa ekspozycji produktu w istniejących już kanałach- W odniesieniu do działań promocyjnych modyfikacji może ulec zasięg i częstotliwość reklamy, stosowanie promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej, a także rozszerzenie zakresu usług oferowanych nabywcom produktu.

 1. Faza spadku sprzedaży produktu.  

Następuje duży spadek wielkości sprzedaży oraz gwałtowne zmniejszenie się zysków firmy. Produkt kończy swe życie na rynku i wraz z nim znika źródło zysków dla przedsiębiorstwa.

 •   Przyczyny spadku  wynikają z: postępu i zmian w technologii, nasilenia konkurencji międzynarodowej oraz zmian gustów i upodobań klientów.
 •   firma może stosować jedna z poniższych strategii:

-Zidentyfikować słabe punkty firmy i na podstawie tych informacji podjąć decyzjepozostawieniu produktu, modyfikacji strategii lub wycofania produktu z rynku

- Zmiana strategii marketingowejmoże eliminować wydatki i czerpać korzyści z własnej pozycji, pozycji produktu, lub znajomości marki przez konsumentów, firma może także stopniowo wycofywać się z rynku umacniając jednocześnie swoja pozycje w niszach rynkowych

Wycofać się z rynku, może to nastąpić gwałtownie lub powoli, całkowicie lub z przekazaniem produktu innym podmiotom.

Znajomość cyklu życia produktu ma, zatem istotne znaczenie w opracowaniu strategii rozwoju firmy. Sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa wymaga nie tylko rozeznania, w jakiej fazie znajduje się wytwarzałby produkt, ale także planowanie rozwoju produktu. Wprowadzenie kolejnych produktów na rynek umożliwia trwanie przedsiębiorstwa i jego rozwój.

KSIAZKI

Pod katem zagadnien:

 •   Marketing produktów spożywczych /Stanisław Urban. 216838
 •   Zarządzanie produktem :od badań i rozwoju do budżetowania reklamy /Linda Gorchels
 •   201681
 •   Produkt w fazie wzrostu i dojrzałości /red. nauk. Bogdan Sojkin. 210888
 •   Geniusz marketingu /Peter Fisk  214983 strony: 99-121
 •   Marketing :koncepcje, strategie, decyzje.T.2 /Eugeniusz Michalski. 153088
 •   Marketing dóbr produkcyjnych 151463
 •   Strategie marketingowe :praca zbiorowa /pod red. Wojciecha Wrzoska ; [aut.] Radosław Baran [i in.]. 175632

Pozostale do przejrzenia (podreczniki):

 •   Encyklopedyczne podstawy marketingu / Tadeusz Wojciechowski
 •   212763 (P) strony: 97-106; 291-295
 •   Podstawy marketingu :podręcznik /Aldona Nowacka, Robert Nowacki. 183290 (P)
 •   Podstawy marketingu /Teodor Kramer 149887 (P)
 •   Marketing :podręcznik akademicki /Eugeniusz Michalski 176349 (P)
 •   Marketing :istota, zarządzanie, strategie, informacje 151220
 •   Podręcznik marketingu /Michael J. Thomas red. nauk. ; [aut. Michael J. Baker i in.] ; przekł. [z ang.]. 146728