Ze względu na pełnioną funkcję, wyróżnia się następujące rodzaje oprogramowania:

 1. programy do redagowania tekstu (edytory, procesory tekstu)
 2. programy obliczeniowe i kalkulacyjne (arkusze kalkulacyjne)
 3. programy graficzne
 4. programy do gromadzenia danych (bazy danych)
 5. języki programowania (niższego i wyższego poziomu)
 6. programy komunikacyjne (komunikatory)
 7. programy edukacyjne
 8. programy specjalistyczne
 9. programy antywirusowe i firewall (zapora ogniowa)

Ad. 1 Programy przeznaczone do redagowania tekstu, zwane edytorami lub procesorami tekstu, posiadają zazwyczaj wbudowany edytor graficzny, można dzięki nim również wstawiać grafikę zewnętrzną. Przykładami tego typu programów są:

  • edytor tekstu B50
  • edytor tekstu pakietu Office (Word)
  • edytor tekstu pakietu StarOffice
  • edytor tekstu pakietu Works
  • edytor Word Pad (instalowany jako pakiet podstawowy w Windowsie)
  • edytor z firmy Lotus (AmiPro)

Ad. 2 Programy przeznaczone do prowadzenia obliczeń i kalkulacji, zwane arkuszami kalkulacyjnymi, umożliwiają sporządzanie automatycznych kalkulacji, zawierają pewne elementy bazodanowe, dokonują graficznej prezentacji danych. Wśród tych programów wyróżnić należy:

  • arkusze kalkulacyjne pakietu Lotus 1-2-3
  • arkusze kalkulacyjne pakietu Office (czyli Excel)
  • arkusze kalkulacyjne pakietu StarOffice
  • arkusze kalkulacyjne pakietu Works
  • arkusze kalkulacyjne Quattro Pro

Ad. 3 Programy graficzne służą tworzeniu oraz modyfikacji grafiki; umożliwiają one obróbkę oraz wydruk obrazów graficznych uzyskiwanych przez skaner, aparat fotograficzny lub cyfrowy czy kamerę (często obsługują grafikę opracowywaną również w innych edytorach graficznych). Odrębną klasą tych programów są programy służące wykonywaniu projektów technicznych oraz grafiki reklamowej. Wśród najpopularniejszych wymienić można:

  • Adobe Ilustrator
  • CorelDRAW
  • pakiet Micrografx
  • Photoshop

Ad. 4 Programy przeznaczone do gromadzenia danych, nazywane bazami danych, służą wprowadzaniu oraz gromadzeniu danych, wyszukiwaniu informacji i generowaniu raportów. Dane te są udostępniane w formie tabel i formularzy. Do przykładowych baz danych zaliczyć można:

  • bazy danych Office'a (Access)
  • bazy danych StarOffice'a
  • bazy danych Worksa
  • dBase
  • FoxPro
  • Informix
  • Oracle
  • Progress

Ad. 5 Języki programowania służą tworzeniu własnych aplikacji oraz modyfikacji aplikacji już istniejących. Wśród programów niższego rzędu wymienić można:

  • Basic
  • Pascal
  • Assembler

Natomiast do wyższego rzędu:

Ad. 6 Komunikatory służą wymianie informacji między użytkownikami komputerów zarówno w obrębie sieci lokalnych jak i globalnych. Przykładami programów w sieciach lokalnych są:

  • LanCzat
  • LanCzat Pro
  • Lanconf

Natomiast w sieciach globalnych:

  • Internet Explorer (czaty)
  • Netscape
  • Gadu - Gadu (najbardziej popularny polski komunikator)
  • Tlen (największy konkurent gadu - gadu)
  • Hel
  • NetMeeting (dostępny w nowszych wersjach Windowsa, umożliwia komunikację przez klawiaturę, kamerę i mikrofon)

Ad. 7 Programy edukacyjne służą wspomaganiu procesu dydaktycznego, dzieli się je na gry edukacyjne, testy i encyklopedie multimedialne

Ad. 8 Programy specjalistyczne to programy służące ściśle określonym celom;

  • programy bankowe
  • programy finansowo - księgowe
  • programy inwentaryzacyjne
  • programy przeznaczone do administracji

Ad. 9 Programy antywirusowe służą sprawdzaniu plików, folderów czy dysków ze względu na obecność wirusów, koni trojańskich czy robaków, oraz leczeniu plików zakażonych. Antywirusy mogą działać w sposób automatyczny (co wymaga uprzedniego odpowiedniego skonfigurowania ich) lub mogą być używane w sposób inicjowany przez ich użytkownika. Firewall jest programem uniemożliwiającym tzw. "intruzom komputerowym" dostępu do komputera przez sieć lokalną lub przez Internet; programy tego typu mogą stanowić część całych pakietów antywirusowych lub też odrębne aplikacje. Do powszechnie używanych zaliczyć można następujące programy:

   • program Kaspersky Anti-Viral
   • program Mks_Vir
   • program Norton AntiVirus
   • program Panda Antywirus

Natomiast wśród popularnych firewallów wymienia się:

   • Norton Personal Firewall
   • Kenio WinRoute Firewall
   • LockDown
   • Primedius Firewall Lite
   • Sygate Personal Firewall Pro
   • ZoneAlarm i ZoneAlarm Pro