Globalną pajęczynę skupiającą miliony komputerów połączonych ze sobą w sieci nazywamy Internetem. Ale czy wiemy tak naprawdę, czym Internet jest i jak powstał?

Wszystko zaczęło się w połowie lat siedemdziesiątych i wiązało się z zamówieniami złożonymi przez Pentagon. Powstały wtedy zestawy standardowych protokołów i zasad, dzięki którym komputery łączą się ze sobą dając ich właścicielom ogromne możliwości odnośnie wymiany danych.

Strukturę Internetu można określić jako sieć składającą się setek tysięcy podsieci komputerowych, które skupiają miliony komputerów. Właścicielami owych podsieci są zarówno agencje rządowe czy ośrodki akademickie, ale również firmy czy osoby prywatne.

Siecią komputerową określa się potocznie, co najmniej dwa, (ale może też być oczywiście więcej) komputery, znajdujące się w niedużej odległości od siebie, połączone ze sobą bezpośrednio bądź też z wykorzystaniem serwera, (czyli komputera sterującego pracą sieci). Lokalne sieci komputerowe są najczęściej wykorzystywane przez firmy oraz uczelnie, ale też luźne grupy znajomych, którzy dzięki sieciom właśnie mogą uzyskać tani dostęp do Internetu. Poszczególne komputery w sieci mogą być różnych typów (tzn. zarówno komputery stacjonarne jak i laptopy), jednak każdy z nich musi być wyposażony w kartę sieciową, które to karty łączy się za pomocą specjalnych kabli podobnych do kabli telefonicznych. Końcówki tych kabli podłącza się do serwera za pomocą huba, (czyli punktu zbiorczego podłączonego z kolei do serwera). Serwer umożliwia użytkownikom sieci nie tylko podłączenie do Internetu, ale również udostępnia zawarte na serwerze dane (jest to rozwiązanie dość często stosowane w sieciach uczelnianych lub też osiedlowych).

Drugim typem sieci, o których należy koniecznie wspomnieć są sieci składające się z komputerów (lub innych sieci), które znajdują się od siebie w odległości większej niż kilometr. Każdą tego typu sieć nazywa się potocznie siecią rozległą. Jednak nie jest to kryterium decydujące, ponieważ duża liczba sieci rozległych łączy komputery znajdujące się dużo bliżej niż definicyjny kilometr (np. znajdujących się w tym samym lokalu, firmie, bloku, budynku). Ogólnym jednak założeniem sieci rozległych jest łączenie podsieci oraz poszczególnych komputerów na terenie całego miasta bądź też należących do wielkich korporacji mających swoje filie na całym świecie. Dzięki sieciom komputerowym (zarówno lokalnym jak i rozległym) Internet stał się dobrem powszechnym, z którego mogą korzystać miliony użytkowników. Dodatkowo do spopularyzowania Internetu przyczyniło się też obniżenie cen dostępu do Internetu poprzez łącza telefoniczne oraz dzięki tak zwanym, providerom czyli firmom, które udostępniają klientom indywidualnym dostęp do Internetu. Firmy te mają taką możliwość korzystając z serwerów i wielu połączonych ze sobą modemów. W takiej sytuacji komputer użytkownika wykorzystuje cyfrowy sposób przesyłania danych, aby połączyć się z serwerem, który z kolei umożliwia mu nawiązanie za jego pośrednictwem kontaktu z Internetem.

Internet powiększa się nieustannie, powoduje to dopinanie do niego kolejnych sieci oraz serwerów.

Prekursorami użytkowników Internetu byli profesorowie akademiccy, naukowcy oraz studenci. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dość prosta, pierwsze sieci podłączone do Internetu były właśnie sieciami naukowymi, rządowymi oraz uczelnianymi. Użytkownikom tych sieci potrzebny był mechanizm efektywnego wymieniania informacji oraz danych. Początkowo sieć umożliwiała jedynie transferowanie wiadomości między komputerami w postaci tekstu. Wynikało to zarówno z faktu, iż projektując Internet nie przewidziano aż tak wielkiej jego popularności oraz z niskiej komputerowych tamtych latach przepustowości sieci komputerowych jak i niewielkich mocy obliczeniowych ówczesnych komputerów.

Można wyróżnić trzy zasadnicze typy usług internetowych:

  • Komunikacyjne
  • Usługi wymiany plików
  • Usługi pozwalające na zdalne pracowanie na odległym komputerze

Najbardziej znanym można rzec przedstawicielem grupy usług komunikacyjnych jest e-mail, czyli poczta elektroniczna. Umożliwia ona przesyłanie wiadomości między użytkownikami Internetu. Oczywiście żeby przesłać informacje do innego użytkownika konieczne jest znanie jego adresu poczty elektronicznej. Adres taki składa się zawsze z nazwy serwera, na którym konto się znajduje (np. onet.pl), separatora @ zwanego "małpą" a także nicka czyli nazwy użytkownika, którą każdy wybiera sobie sam. Tak więc przykładowy adres użytkownika smakosz założony na koncie udostępnianym przez serwis onet.pl wyglądał będzie następująco . Oprócz możliwości komunikowania się z poszczególnymi użytkownikami usługa e-mail pozwala też na połączenie się z grupami dyskusyjnymi. Grupa dyskusyjna dotyczy zawsze pewnego tematu (oczywiści grup dyskusyjnych na najróżniejsze tematy są setki tysięcy). Działanie grupy polega na tym, że pisana przez nas wiadomość trafia w tej samej formie do wszystkich członków grupy. Stworzenie konkretnej grupy na dany temat wiąże się tylko z zebraniem odpowiedniej liczby osób zainteresowanych danym tematem. Podobnie w przypadku spadku zainteresowania można grupę usunąć.

Kolejnym sposobem komunikacji między użytkownikami jest tak zwany NEWS. Ten sposób komunikacji można porównać do wielkiej tablicy ogłoszeniowej, gdzie użytkownicy ogłaszają swoje wiadomości, na które inni ludzie przeglądający ogłoszenia mogą odpowiedzieć.

Nie można też zapomnieć oczywiście o tak zwanym, IRCu czyli programowi umożliwiającemu komunikowanie się użytkowników w czasie rzeczywistym.

Do drugiego typu usług internetowych należą usługi pozwalające na udostępnianie naszych plików w Internecie. Usługa FTP pozwala każdemu użytkownikowi pobierać z Internetu dane (programy, muzykę, filmy). Druga usługa, o której nie sposób nie wspomnieć jest WWW (z ang. World Wide Web). Strony WWW umożliwiają bardzo szybkie przeszukiwanie zasobów Internetu. Dodatkowo WWW wykorzystują system URL, czyli odnośników opierających się na tak zwanym hypertekście, dzięki któremu z jednej strony możemy płynnie przenosić się na stronę następną oraz kolejne. Pozwala to na nieograniczone wręcz możliwości pogłębiania wiedzy na konkretny temat. Strony WWW udostępniają też możliwości korzystania z najświeższych informacji, sprawdzania pogody, kursu walut itd., ale też granie w proste gry, czy nawet zwiedzanie wirtualnych galerii, czy muzeów. Obecnie reklama w Internecie za pomocą stron WWW jest najszybciej rozwijającą się gałęzią marketingu. Firmy nie mogą sobie pozwolić na nie posiadanie strony internetowej. Na swoich witrynach WWW umieszczają reklamę produktów, sklepy internetowe, mapy dojazdu, sposoby kontaktu oraz wiele innych informacji mających za zadanie z jak najlepszej strony przedstawić firmę. Prognozuje się, że rola reklamy poprzez WWW jeszcze wzrośnie po zaprojektowaniu efektywniejszych sposobów szyfrowania danych.

Ostatnią grupą usług (nieco już archaiczną) są usługi dające możliwość połączenia się zdalnego z innym komputerem. Tak zwany TELNET to usługa opierająca się na komendach zaczerpniętych z systemu UNIX pozwala użytkownikowi np., na załogowaniu się za pomocą Internetu do odległego komputera (np. w innym kraju) i przeprowadzaniu na nim obliczeń, korzystaniu z jego zasobów tak, jakbyśmy siedzieli przy jego klawiaturze.

Do podłączenia się do sieci Internet, potrzebny jest oprócz oczywiście dowolnego komputera z dowolnym systemem operacyjnym, modem (i konieczna do łączenia się poprzez modem sieć telefoniczna) lub karta sieciowa (w przypadku jej wykorzystania użytkownik nie potrzebuje łącza telefonicznego). Obecnie Internet rozwija się w ogromnym tempie a prognozuje się jeszcze większą jego ekspansję.