Sieć na gruncie informatyki oznacza dwa lub więcej komputerów, które są ze sobą połączone w taki sposób, by się wzajemnie "widziały" oraz by mogły one wymieniać między sobą informacje (liczba komputerów w sieci internetowej jest obecnie liczona w setkach milionów). Zatem siecią komputerową nazywamy system przesyłania informacji łączący komputery, które znajdują się w różnych miejscach. Zasadniczym celem tworzenia sieci komputerowej jest możliwość szybkiej wymiany informacji.

Przeniesienie informacji, które są zapisane na jednym komputerze do komputera innego wymaga skopiowania tego pliku na dyskietkę i kolejno na dysk twardy drugiego komputera. W przypadku komputerów znajdujących się w sieci proces ten jest dużo prostszy i szybszy - wystarczy przesłać określony plik bez pośrednictwa jakichkolwiek nośników takich jak dyskietka czy płyta CD. Sieć umożliwia również wspólne korzystanie ze znajdującej się w niej drukarki. Zatem podstawową zaletą sieci jest możliwość dostępu do zasobów komputerów, które znajdują się w odległych miejscach z całego świata.

Komputery znajdujące się w terenie jednego budynku, jak na przykład w szkole czy w firmie, mogą zostać połączone w sieć dzięki specjalnemu kablowi, układom elektronicznym (kartom sieciowym) i odpowiedniemu oprogramowaniu. W takim przypadku mamy do czynienia z siecią lokalną LAN (Lokal Area Network). Połączenie bardziej odległych komputerów wymaga już zastosowania linii telefonicznej lub łącza satelitarnego; w takim przypadku jest to sieć rozległa WAN (Wide Area Network). Wyróżnia się 3 główne sposoby łączenia komputerów w sieć:

 1. szeregowe podłączenie pecetów (jeden do drugiego)
 2. podłączenie na zasadzie okręgu
 3. podłączenie komputerów danej sieci do serwera, który stanowi jednostkę centralną, sterującą wszystkimi danymi oraz programami

Internet jest rozległą siecią komputerową o globalnym zasięgu, która łączy za pośrednictwem telekomunikacyjnych połączeń komputery z całego świata (dlatego też bywa określany jako "światowa sieć sieci"). Internet udostępnia wiele usług, między innymi:

 • wyszukiwanie informacji znajdujących się na stronach internetowych, czyli stronach WWW (World Wide Web)
 • wysyłanie listów pocztą elektroniczną
 • udział w grupach dyskusyjnych
 • rozmowa "na żywo" z innymi użytkownikami sieci
 • przesyłanie plików

Internet umożliwia dostęp do informacji znajdujących się na komputerach z niemal całego świata. Dzięki światowej sieci można przeglądać międzynarodowe zbiory biblioteczne lub muzealne, można zdobywać wiadomości z wielu dziedzin, jak na przykład kino, filmy, samochody, komputery i wiele, wiele innych. Obok informacji tekstowych w Internecie znajdziemy również obrazy (mapy czy fotografie), dźwięki oraz filmy. Podsumowując:

 • sieć komputerowa to dwa lub więcej połączonych ze sobą komputerów
 • sieć lokalna powstaje przez połączenie komputerów znajdujących się w obrębie ograniczonego miejsca (na przykład budynku), natomiast sieć rozległa przez połączenie komputerów z różnych miast i krajów
 • Internet stanowiący sieć rozległą o globalnym zasięgu łączy wiele komputerów, które znajdują się w różnych miejscach, umożliwiając tym samym szybką wymianę informacji
 • poczta elektroniczna to usługa internetowa umożliwiająca wysyłanie maili (listów elektronicznych) oraz otrzymywanie ich z odległych miejsc w bardzo krótkim czasie
 • podstawą dla otrzymania określonej informacji z Internetu jest odpowiedni adres strony WWW (w przypadku gdy nie jest on znany, można skorzystać z wyszukiwarki)

Strona WWW jest to dokument, który może być skomplikowany, zazwyczaj wielostronicowy, który jest wykonany przy wykorzystaniu specjalnych programów służących do tworzenia plików w formacie html (Hyper Text Markup Language). Tego typu dokument umieszczany jest na odpowiednim serwerze, przez co jest on dostępny dla wszystkich internautów. Adres WWW zawierać może nazwę pliku (w jakim określone informacje są zapisane) oraz jego miejsce (folder, foldery). Poszczególne elementy adresu są oddzielane kropkami a nazwy folderów oraz plików - znakiem "/". Podczas samodzielnego wpisywania adresu pominąć można jego pierwszy człon http://, który jest dopisywany przez przeglądarkę.

Poczta elektroniczna stanowi jedną z podstawowych i najbardziej popularnych usług internetowych, która umożliwia szybkie przesłanie informacji na którą odpowiedź jest także błyskawiczna. Wszyscy użytkownicy poczty elektronicznej mają na określonych serwerach swoje skrzynki pocztowe (internetowe), gdzie "wrzucane" są ich listy oraz odbierana jest otrzymana przez nich korespondencja. Każda skrzynka posiada swoje hasło dostępu, dzięki czemu można zachować poufność swojej poczty. Adresy e-mail zawierają:

  • nazwę użytkownika
  • firmę świadczącą usługę internetową
  • kraj
  • skrót rodzaju organizacji (na przykład "edu")
  • lokalizację serwera (na przykład "waw" czyli Warszawa)