1. Środki stylistyczne w wierszach Tuwima:

 • epitety
 • porównania
 • przenośnie 
 • uosobienia
 • neologizmy
 • powtórzenia

2. 20-lecie międzywojenne było najkrótszą epoką. 

Pierwsze stulecie było optymistyczne, natomiast drugie pesymistyczne, spowodowane kryzysem i zagrożeniem.

3. Rodzaje podmiotu

 • gramatyczny
 • domyślny
 • logiczny
 • szeregowy 

4. Terminy:

 • neologizm - nowy wyraz 
 • onomatopeja - dźwiękonaśladownictwo
 • peryfraza - omówienie, zastąpienie danego wyrazu innymi, które byłyby jego równoważnikiem znaczeniowym
 • parafraza -  przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens
 • uosobienie - metaforyczne nadanie zjawiskom, zwierzętom lub przedmiotom nieożywionym cech ludzkich

5. Grupy poetyckie w 20-leciu:

 1. Skamander : Tuwim, Kazimierz Wierzyński
 2. Awnagarda Krakowska : Czesław Miłosz, Przyboś
 3. Poza grupami : Leśmian, Maria Pawlikowska - Jasnorzewska

Pablo Picasso - Malarstwo - kubizm 

Salvador Dali - surrealizm

Dedykacja - krótka froma wypowiedzi dodawana do prezentu w postaci ksiązki, wpisu w pamiętniku bądź fotografii