Czesław Miłosz jest jednym z najbardziej wybitnych i znanych poetów polskich. Jego autorstwa jest wiersz Wiersz mowa szczególnie zorganizowana, przeciwstawiana prozie. Wypowiedź wierszowa dzieli się na wersy, równorzędne względem siebie, oddzielone klauzulą (co wynika z zasad wybranego systemu ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich pt. "Wyznanie". Podmiot liryczny w tym wierszu to przeciętny mężczyzna, który wyraża własne upodobania. Nie kryje skłonności np. do alkoholu czy uroczych kobiet. Wykazuje także zainteresowanie literaturą. Nie ukrywa, że był okres w jego życiu, w którym przyszło mu żyć na emigracji.

Dokonując analizy wyżej przywołanego utworu zauważyć można, że posiada szesnaście wersów, natomiast brak w nim rymów. Przykładem występujących tu środków stylistycznych są epitety (przykład: krótkich nadziei lub wódkę mrożoną) oraz pytanie retoryczne ("Jakże więc ze mnie prorok").