Kochani Uczniowie!

Skończyliście właśnie gimnazjum i już niedługo staniecie przed wyborem szkół, w których będziecie kontynuować naukę. Część z Was na miejsce dalsze edukacji wybierze licea. Co takiego wyboru pragnę zachęcić także tych z Was, którzy jeszcze nie podjęli decyzji i którzy, być może, wciąż zadają sobie pytanie, co oprócz matury wyniosą z liceum.

Przede wszystkim liceum daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także rozwoju swych talentów i zainteresowań w ogólnym zakresie. Program nauczania w liceach jest szerszy, pogłębiony i bardziej równomiernie rozłożony niż w szkołach zawodowych i technikach. Dzięki liceum możecie uzyskać szeroką wiedzę dotycząca wszystkich przedmiotów, a nie tylko wiedzę specjalistyczną w zakresie jednej dziedziny z pominięciem innych.

Ponieważ jesteście w takiej fazie rozwoju, gdy jeszcze nie ma się często sprecyzowanych zainteresowań i trudno jest określić jaki wybierzecie zawód, liceum daje Wam możliwość większego rozeznania i czas na podjęcie właściwego wyboru, który będzie rzutował na całe Wasze życie. Podczas nauki w szkole średniej poszerzą się Wasze horyzonty, a stopień wiedzy w wieli dziedzinach pogłębi się. Dzięki temu, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, będziecie mogli wybrać studia zgodne z Waszymi predyspozycjami, a nie muszę chyba Wam powtarzać, jak wielką wagę ma w dzisiejszych czasach wykształcenie.

Wchodzicie w piękny okres Waszego życia. Okres, w którym zawiązują się trwałe przyjaźnie i znajomości. W liceum poznacie wielu zdolnych i ambitnych kolegów, a kontakt z nimi będzie dla Was cenny i owocny, czego Wam życzę z całego serca.

Dziękuję.