PRELEGENT - osoba wygłaszająca przemówienie (lub prelekcję - stąd nazwa).

Przemówienia wygłaszane są z rozmaitych okazji - powitania osoby, podziękowania, jubileuszu (na przykład urodzin bądź założenia instytucji) lub rocznicy (na przykład ślubu lub wydarzenia historycznego), ważnego spotkania o naturze towarzyskiej lub zawodowej oraz z okazji pogrzebu.

Najważniejsze zasady prelekcji / przemówienia:

- prelegent musi doskonale znać i rozumieć temat, na który mówi,

- prelegent musi dostosować swój język i postawę wobec słuchaczy do okazji będącej powodem przemówienia oraz rodzaju słuchaczy,

- w wypadku prelekcji naukowych konieczne są odpowiednie materiały oraz pomoce (projektor i slajdy, krótkie streszczenia dla słuchaczy, tzw. "handouty"),

- przemówienie / prelekcja winny być przygotowane zgodnie z zasadami konstruowania dłuższych wypowiedzi, tzn. jako złożone z wstępu, rozwinięcia tematu i zakończenia,

- zasadnicza część przemówienia powinna składać się z powiązanych i zgodnych z logiką argumentów,

- zastosowane winno być przekonywujące słownictwo,

- prelegent musi wyrażać się jasno, wyraźnie i rzeczowo, powinien również zachowywać się kulturalnie,

- niezbędną częścią przemówienia są zmiany barwy głosu, akcenty uczuciowe i logiczne oraz pauzy psychologiczne i logiczne, monotonia jest wrogiem każdego prelegenta.