Patriotyzm niejedno ma imię.

W różnych okresach historycznych odmiennie rozumiano słowo "patriotyzm". Oczywiście zawsze chodziło o działanie dla dobra kraju i umiłowanie ojczyzny. Jednak rozmaite drogi wskazywano do realizacji tych szczytnych haseł. Dal przykładu w czasie zaborów, gdy Polska znikłą z mapy Europy należało pokazać istnienie narodu i zadbać o jego trwanie. Nacisk położono więc na utrwalenie polskości zwłaszcza w świadomości kolejnych pokoleń, które się pojawiły. Równie ważne było manifestowanie przy różnych okazjach swoich patriotycznych uczuć i walka z bronią o niepodległość. Wtedy też przelano wiele krwi za naszą wolność. Później już nie było takiej konieczności, bo Polacy odzyskali swoje państwo. W czasie II wojny światowej stare koncepcje powróciły. Młodzi ludzie nie wahali się stanąć w pierwszych szeregach w czasie powstania a warszawskiego. Wielu za to zapłaciło najwyższą cenę - oddało własne życie.

Teraz na szczęście nie musimy z karabinem, czy inną bronią manifestować naszego oddania krajowi. Są jednak inne problemy i powinniśmy w miarę możliwości włączyć się w ich rozwiązywanie. Z jednej strony duże bezrobocie prowadzi do ubóstwa. Są takie dzieci, które nie mogą w pełni zaspokoić swojego głodu, bo rodzice mnie mają pieniędzy nawet na chleb. Może więc powinniśmy się podzielić tym, co posiadamy. Są pewne organizacje charytatywne i tam też możemy wspierać najuboższych. To tylko jeden ze sposobów, aby pokazać swoją odpowiedzialność za naszych rodaków i zamanifestować swój patriotyzm.

Niektórzy mówią, że nie wystarczy mówić o swoim oddaniu dla kraju, ale czynnie, poprzez konkretne działania to wskazywać. Nawet w takich drobnych sprawach jak robienie zakupu możemy wspierać nasze państwo. Będzie się tak działo wtedy, gdy będziemy sięgać po polskie towary. Wtedy zyski pójdą do polskich przedsiębiorców, a oni mogą zatrudnić więcej osób przy produkcji. Powinniśmy mieć także świadomość, że swoją postawą dajemy pozytywny lub negatywny przykład innym. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy znajdujemy się za granicą. Tam od naszego zachowania wiele zależy. Inni na tej podstawie formułują wnioski odnośnie wszystkich Polaków, warto więc to mieć na uwadze. Wszelkie burdy, awantury mogą zaważyć na wizerunku naszego narodu w oczach innych mieszkańców Europy. Powinniśmy się czuć współodpowiedzialni za to wszystko.

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej mamy ożywione kontakty z innymi państwami. Jednak nie powinniśmy zapominać o naszych tradycjach i nie propagować jedynie zachodnie święta. Te lokalne obyczaje są równie ważne i trzeba je podtrzymywać. Aby mieć narodową świadomość w pełni ukształtowaną obok języków obcych powinniśmy wytrwale uczyć się historii czy geografii. Wtedy więcej zrozumiemy i nie będzie problemu z naszą tożsamością. Przecież patriotyzm nie ogranicza się do odśpiewania hymnu państwowego przed meczem piłkarskim, ale przejawia się w bardzo zróżnicowany sposób. Można do tej kategorii zaliczyć także czytanie utworów polskich pisarzy. W ten prosty sposób też zapoznajemy się z naszą przeszłością. Jest to o tyle istotne, że postępuje dezorientacja, a młode pokolenie szczególnie mało wie o historii własnego państwa

Chlubne kary z tysiącletnich dziejów Polski trzeba ciągle przypominać. Zadanie to starają się wypełniać nauczyciele, ale przecież od nas samych wiele też zależy. Wszak historia jest nauczycielka życia. Jeśli poznamy dobrze burzliwą przeszłość, wtedy łatwiej będzie nam dokonywać właściwych wyborów i może uda nam się uniknąć krętych dróg i manowców.

Wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji naszej Ojczyzny należy widzieć jako przejaw patriotyzmu Kiedy nie było suwerennego państwa wtedy można było łatwiej pokazywać spektakularne gesty. Nasi dziadkowie uczestniczyli w II wojnie światowe, nasi rodzice chcieli obalić władzę komunistyczną w Polsce. Natomiast odkąd komunizm upadł i uzyskano wolność dla Ojczyzny trzeba inaczej zdefiniować patriotyzm.

Dzisiaj ważne jest rozumienie potrzeby mieszkańców naszego kraju i aktywne uczestnictwu w rozwoju poszczególnych warstw społecznych, zwłaszcza najuboższych. Służba dla innych jest podstawowym wyróżnikiem patriotyzmu. Ktoś taki z równym powodzeniem może wspierać działalność kulturalną, czy oświatową. Wszędzie tam jest dużo do zrobienia. Powinien dążyć do wprowadzenia sprawiedliwości społecznej. W ten sposób można doprowadzić do triumfu Ojczyzny. Bowiem szlachetne rządy, demokratyczna władza, sprawiedliwe sądy mogą o wszystkim decydować.

Patrioci postępują szlachetnie, mądrze i zawsze respektują normy. Dają dobry przykład, z szacunkiem odnoszą się do polskiej tradycji. Obce są im nieczyste przedsięwzięcia, aroganckie postawy, działania na szkodę innych. Wartości etyczne stawiają na szczycie i nie rezygnują z nich w żadnym przypadku. Wyznaczają bowiem prawdziwy kierunek rozwoju wszelkich ludzkich społeczności. Należy podkreślić, że patriotyzm w żadnym wypadku nie powinien się łączyć z nacjonalizmem, a utożsamianie tych dwóch pojęć jest nieporozumieniem. Polak nie powinien żywić niechęci do innych narodów, ani tym bardziej nawoływać do walki z nimi. To prowadzić może do straszliwych dramatów. Wszystkie te kwestie najlepiej ujmują poetyckie słowa. Warto więc wsłuchać się w nie:

"Ziemio ojczysta ziemio jasna

Nie będę powalonym drzewem

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością smutkiem duszą gniewem

Nie będę jak zerwana nić

Odrzucam pusto brzmiące słowa

można nie kochać cię i żyć

ale nie można owocować".

Według mnie z patriotyzmem zawsze łączy się aktywną postawą. Nie można przecież żyć w danym kraju i być całkowicie nieczułym na problemy społeczeństwa. W przeciwnym wypadku jesteśmy niczym drzewo pozbawione głębokich korzeni. Należy głęboko wrosnąć w ziemię i przynosić wiele owoców. Patriota wie, że los jego kraju jest w jego rękach, dlatego uczestniczy we wszystkich wyborach, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych. Żywo reaguje na problemy naszego kraju. Oby jak najwięcej było takich ludzi. Wtedy nie zmarnujmy danej nam szansy.