Uczniowie narzekają na szkołę i na pewno powiedzieliby, że szkoła ma same minusy. Na pewno nie jest słuszne takie myślenie. Oczywiście w szkole istnieją pewne zagrożenia, wiele się teraz słyszy o dilerach narkotyków, którzy czekają na uczniów przed szkołą. Każda placówka oświaty stara się chronić wychowanków przed takimi sytuacjami, obecnie w szkołach jest ochrona i monitoring. Myślę, że jeśli ktoś nie będzie chciał skorzystać z usług dilerów, to nie zgłosi się do nich. Sami uczniowie nie zachowują się zawsze rozsądnie, jedni rozpylają trujący gaz, inni dzwonią z informacją o podłożeniu bomby, tylko dlatego, by uniknąć klasówki, bo nie było czasu na naukę. Uczniowie są niemili w stosunku do swoich nauczycieli, nie potrafią z nimi rozmawiać. Braki w wiedzy tłumaczą: niezrozumieniem niektórych przedmiotów, stresem, jaki towarzyszy odpowiedziom ustnym. Wady szkoły to duża liczba zakazów, nauczyciele są zbyt surowi i wymagający, a także nie zapowiedziane odpytywanie, podejście niektórych nauczycieli do uczniów, ich humory, bójki i dokuczanie. W szkole czyha na uczniów wiele niebezpieczeństw, ale szkoła ma też swoje dobre strony. To w szkole poznajemy wielu ludzi, nawiązujemy przyjaźnie, czasem na całe życie. Codziennie spotykamy się z rówieśnikami, rozmawiamy, żartujemy, spędzamy razem czas, często również po zajęciach szkolnych. Koledzy i koleżanki ze szkoły pomagają nam w odrabianiu lekcji, tłumaczeniu niezrozumiałej części materiału w domu lub w szkole. W szkole można poznać nowych ludzi, zakochać się. Warto zaznaczyć, że wychowują nas wspaniali nauczyciele, którzy mają doskonały kontakt z uczniami. Rozumieją młodzież, przygotowują do matury, do dorosłego życia i ufamy im. Często wspominamy ich, uważamy za autorytet. Nawet wtedy, gdy już nie uczymy się w szkole, pamiętamy o nich, odwiedzamy ich, zwierzamy się ze swoich problemów. Jednak mało jest nauczycieli z powołania, którzy kochają swój przedmiot, lubią przekazywać wiedzę młodym ludziom i zachęcają do nauki, a przede wszystkim ciekawie prowadzą lekcje. Są nauczyciele, którzy na zawsze pozostaną w naszych sercach, a ich nauka nie pójdzie na marne. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół przedmiotowych, udziela potrzebnej uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, zawsze można zwrócić się z problemem do pedagoga szkolnego. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości i samodzielności. Szkoła przygotowuje do przyszłości, do dorosłego życia, pomaga uwierzyć w siebie, uczy myśleć i rozumieć. Uczniowie, którzy osiągają słabe wyniki w nauce również mogą liczyć na pomoc szkoły. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne: SKS, kółka przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i korekcyjno- wyrównawcze, uczniowie mogą korzystać z biblioteki, z czytelni. Budynki szkół są nowoczesne, estetyczne i zadbane. Szkoła rozwija bazę dydaktyczną szkoły, a w szczególności ułatwia swobodny dostęp do pracowni komputerowej.

Miłe chwile w szkole to tradycyjnie: wycieczki, spotkania z przyjaciółmi, dyskoteki, apele, dobre oceny, wyjścia do kina, pochwały nauczycieli. Na przerwach uczniowie mogą się kontaktować z nauczycielami, swobodnie z nimi rozmawiać, prosić o poradę, zwierzyć się ze swoich problemów. Zalety szkoły to duża sala gimnastyczna, stołówka oraz wykwalifikowane grono pedagogiczne. Każda szkoła tworzy swoje tradycje, a właściwie to my - uczniowie ją kształtujemy.

Jeśli oprócz nauczania w szkole dzieci zaspokajają także inne swoje potrzeby, można powiedzieć, że szkoła spełnia swoje zadania, a uczniowie mogą czuć się w niej bezpiecznie.

Każdy narzeka na szkołę, ale kiedy już ją skończy i upłynie trochę czasu, to wtedy tęskni i chętnie by wrócił do niej. Zawsze będę moje liceum wspominać z sympatią.