Recenzja to najprościej rzecz ujmując tekst oceniający. Czyli dający, jak rzadko w jakim typie tekstów, prawo do subiektywizmu. Ale pod pewnymi warunkami.

 Recenzja - gatunek swobodny

Recenzja może być omówieniem dzieła literackiego, muzycznego, spektaklu teatralnego, koncertu, wystawy, pracy naukowej, itp. Kiedyś recenzje publikowane były głównie w prasie. Teraz wchodzą w grę i inne środki masowego przekazu, z internetem na czele. 

Recenzja może przybierać różne formy. Czasami są tu suche kilkuzdaniowe wzmianki o danym wydarzeniu kulturalnym, innym razem swobodne felietony. Recenzję dzieli się najczęściej na dwie części: omawiającą oraz oceniającą. Chociaż oczywiście kompozycyjnie można porozbijać i przeplatać te części.

Co powinna zawierać część informacyjna recenzji?

Część informacyjna powinna zawierać:

- podstawowe wiadomości na temat omawianego dzieła. Należy napisać, jaki jest tytuł dzieła, kto jest jego autorem bądź reżyserem, kim są jego bohaterowie bądź jacy aktorzy ich odgrywają.

- Przedstawia się też miejsce i czas wydarzeń omawianej fabuły (w przypadku książki). Jeżeli zaś omawiane jest inne dzieło: twórców scenografii, muzyki, scenariusza.

- W przypadku książki podajemy również wydawcę, rok wydania oraz rodzaj publikacji.

- Jeżeli chcemy uczynić zaś tę część wnoszącą coś od nas samych, możemy w tym miejscu już napisać, jaka przyczyna nakłoniła do sięgnięcia nas po dzieło.

Co powinna zawierać wstępna część oceniająca recenzji?

Zawartość części oceniającej recenzji uzależniona jest od tego, z jakim dziełem mamy do czynienia:

- w przypadku książki warto odwołać się do wypowiedzi na jej temat krytyków. Wykorzystujemy tu informacje dotyczące oceny zwartości treściowej, kompozycji oraz np. szaty graficznej, itd.

- W wypadku zaś filmu czy spektaklu pomocne będą spostrzeżenia na temat gry aktorskiej, scenariusza, scenografii, oprawy muzycznej, itd.

Ta część powinna być na tyle obiektywna, by nasza recenzja nie czyniła wrażenia tendencyjnej i powierzchownej.

Co powinna zawierać subiektywna część recenzji oraz podsumowanie?

Ta część recenzji zależy w zasadzie tylko od jej autora. Jeżeli recenzja ma być ciekawa i rzeczywiście wnosząca coś wartościowego w naszą ocenę, podstawowym warunkiem powodzenia będzie szczerość. Warto tu zatem uwzględnić i pochwały, i rzeczową krytykę, nie sprowadzającą się jednakże do wartościującej oceny bez jej uzasadnienia. By wypełnić część podsumowującą recenzji, oceniamy takie elementy jak:

- konstrukcja postaci bohaterów

- sposób przedstawienia fabuły

- język

- wartości wniesione w życie odbiorcy dzieła

- dobór tematyki i sprostanie przez autora jej realizacji

- porównanie dzieła z innymi tego typu.

Skorzysta też czytelnik z naszej recenzji, jeżeli napiszemy jakiemu typowi odbiorcy omawiane przez nas dzieło może przypaść do gustu, komu byśmy je polecali - albo wręcz przeciwnie; kto powinien się go wystrzegać. Samo podsumowanie powinno być krótkie, najwyżej trzyzdaniowe.

Typy recenzji

Pisząc recenzję można obrać różny styl, w zależności od preferencji. Można uczynić ją czysto informacyjną, bliską sprawozdaniu, opisowi, opowiadaniu czy charakterystyce. Wtedy tylko w finale zawiera się opinię na temat oceny przedstawionego dzieła. Kto jednak ceni większą swobodę, może napisać recenzję felietonową lub skrajnie subiektywną eseistyczną.

Czego recenzja zawierać nie powinna?

Recenzja w żadnym wypadku nie powinna być streszczeniem. Nie opowiadamy w niej zatem przebiegu fabuły, nie zdradzamy finałów. Można za to przybliżać pojedyncze szczegóły, sprawić w ten sposób, by recenzja zaciekawiła dziełem i wykazać swoją rzetelność w ocenie