Jak napisać sprawozdanie wiedzą najlepiej ci, którzy muszą na bieżąco relacjonować fakty i umieją czynić to na tyle wyraziście oraz rzeczowo, że zyskują zainteresowanie czytelnika.

 Czym jest sprawozdanie?

Sprawozdanie może występować zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. W tej drugiej formie obowiązuje znacznie bardziej rygorystyczna dyscyplina formalna. Dotyczy chronologicznego opisu konkretnej sytuacji, poszczególnych wydarzeń- zawiera więc dokładne informacje o danym zdarzeniu, oraz opinię autora na ich temat. 

W zależności od tego, co w nim dominuje, może przybierać odrębne formy - bardziej reporterską, gdy autor idzie tylko w kierunku rzeczowego oddania faktów oraz zbliżać się do formy recenzji, gdy autorska opinia jest jednorodna z relacją z wydarzeń. 

Jak napisać sprawozdanie? 

By sprawozdanie było napisane poprawnie, należy zapamiętać następujące wyznaczniki dobrego tekstu tego typu:

- na wstępie powinny zostać podane wszelkie informacje dotyczące dokładnego czasu, miejsca oraz informacji o uczestnikach zdarzeń. Należy również przybliżyć charakter wydarzenia, wymienić jego nazwę lub tytuł, jeżeli takowe informacje mogą zostać zawarte, bo wydarzenie ma np. charakter planowany. Jeżeli całości może być to przydatne, podajemy i dokładny czas wydarzeń, co go godzin i minut,

- nim zacznie się opisywać całe wydarzenie, warto sporządzić wcześniej jego plan wydarzeń. Wszystkie fakty podane w sprawozdaniu winny być uwzględnione w kolejności chronologicznej. Ponieważ niewskazana jest zbytnia szczegółowość, plan wydarzeń pomoże wyselekcjonować najważniejsze fakty i trzymać się nich,

- całość sprawozdania powinna być zatytułowana. Ponieważ jednak chwytliwy tytuł najłatwiej wybrać mając już ogląd na całość opisanej pracy, nie warto tworzyć go na wstępie, a w finale pracy,

- w przypadku sprawozdania cyklicznego, liczy się nawiązanie do poprzednich jego części, by całość stanowiła pewien rodzaj cyklu, a nie oderwane od siebie, niepowiązane strzępki zdarzeń,

- w sprawozdaniu stronimy od dygresji oraz przywoływania luźnych informacji oraz własnych refleksji - wartością dobrego sprawozdania jest zwięzłość,

- w sprawozdaniu nie chodzi o wartości artystyczne języka, a o jego rzeczowość i przejrzystość. Stroni się w nim zatem od zbyt rozbudowanej metaforyki, wskazany jest styl jak najbardziej przejrzysty,

- od wyżej wspomnianej przejrzystości ma prawo być wolny choć po części finał - w nim warto zawrzeć własną ocenę wydarzeń oraz podsumowanie.