Szanowni Państwo!

Obchodzimy dziś dzień wyjątkowy - to święto Komisji Edukacji Narodowej. Komisja jest instytucją, której celem jest m.in. zapewnienie jak najlepszej edukacji wszystkim Polakom. Edukacji, która w przyszłości zaprocentuje licznymi sukcesami. Reformy zainicjowane i realizowane przez Komisję stają się początkiem kształtowania się osobowości uczniów, cechujących się dużym poczuciem odpowiedzialności i nieprzeciętną wiedzą. Ostatnio wprowadzoną, ciekawą i przyszłościową reformą szkolnictwa jest projekt utworzenia gimnazjum. Ma to być szkoła na miarę XXI wieku. Jej priorytetowym celem jest nauczanie i kształtowanie odpowiedniej postawy uczniów opartej o system bogatych wartości etycznych i moralnych. Nowe gimnazjum będzie miejscem życzliwym i przyjaznym uczniom i ich rodzicom, wprowadzającym bezcenne podstawy do dalszej edukacji oraz do stawiania pierwszych kroków w dorosłym życiu. Ta szkoła pragnie zapewnić bezpieczeństwo swoim podopiecznym, otaczając ich szczególną opieką i zapewniając pomoc nie tylko w zdobywaniu merytorycznej wiedzy, ale także wiedzy o codziennej, otaczającej ich rzeczywistości, która nie zawsze będzie rzeczywistością przyjazną. Edukacja na stopniu gimnazjalnym trwać będzie trzy lata, po czym uczniowie przystąpią do końcowego egzaminu, który stanie się dla nich rodzajem przepustki do szkół średnich. W oparciu o punkty przyznane na egzaminie absolwenci gimnazjum wybiorą najwłaściwszą dla siebie szkołę: liceum ogólnokształcące, profilowane lub technikum. Program wprowadzony do gimnazjum i szkół średnich będzie w znacznym stopniu udoskonalony i bardziej przystający do realiów nowego wieku, niż dotychczasowy. Kryteria oceniania ulegną nieznacznej, ale odczuwalnej zmianie, pojawią się także nowe przedmioty, które umożliwią rozwój niezwykle zróżnicowanych zainteresowań i pasji młodzieży. Zmieni się także system oceny z zachowania. Każdy uczeń wkracza w nowy rok szkolny z liczbą 100 punktów. W ciągu roku punkty te mogą być dodawane (oczywiście za odpowiednie sprawowanie), bądź odejmowane (za sprawowanie negatywne). Na końcu natomiast gimnazjalista, bądź licealista otrzymuje ocenę z zachowania adekwatną do ilości uzyskanych punktów.

Przełomową i najbardziej kontrowersyjną reformą jest nowa matura - zupełnie zmieniona w stosunku do starej. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego, obcego oraz z tzw. przedmiotu do wyboru (matematyka, geografia, historia, biologia, chemia, fizyka z astronomią lub wiedza o społeczeństwie). Maturzyści mogą zdawać dany przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ostateczna decyzja należy oczywiście do ucznia. Nowa matura zakłada również zmiany jeśli chodzi o zdawanie języka obcego. Stara bowiem przewidywała zwolnienie z egzaminu uczniów, którzy uzyskali odpowiedni certyfikat językowy. Obecnie nie ma takiej możliwości - każdy zobowiązany jest do przystąpienia do testu. Nowa matura obejmuje tzw. egzamin wewnętrzny (część ustna) oraz zewnętrzny (część pisemna). Oznacza to, że pierwszy z nich oceniany jest przez grono pedagogiczne rodzimej szkoły, zaś drugi przez - specjalnie do tego powołaną - Komisję Egzaminacyjną. O szczegółach, zasadach Nowej Matury każdy licealista może dowiedzieć się z informatorów, w których będzie mógł wyczerpująco przeczytać o kryteriach oceny, klasyfikowania i promowania.

Całe zamieszanie związane w powyższymi reformami wprowadzanymi przez Komisję Edukacji Narodowej wynika przede wszystkim z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Musimy bowiem dostosować naszą edukację do wymagań jakie nakłada na nas członkostwo w Unii. Pozostaje mieć nadzieję, że te wszystkie zmiany okażą się owocną inwestycją, umożliwiającą młodzieży lepszy start w lepszą przyszłość. Tym optymistycznym akcentem kończę swoje przemówienie serdecznie dziękując Państwu za uwagę.