Poznaliśmy już wiele epok. Każda z nich miała w sobie coś oryginalnego i niosła za sobą wspaniałych artystów. Gdybym miała wybierać , w której z nich mam żyć , z pewnością byłby to romantyzm.

Za początek tej epoki uważa się rok 1822 , a ściślej - datę wydania przez Adama Mickiewicza " Ballad i Romansów" poświęconych Maryli Wereszczakównie- jego ukochanej kobiecie. Adam Mickiewicz był najwybitniejszym twórcą omawianej epoki. Stworzył wiele wspaniałych dzieł , między innymi " Dziady" , które do dnia dzisiejszego są wspaniałą lekcją życia. Bardzo chciałabym spotkać się z Mickiewiczem i gdyby przenoszenie w czasie było możliwe , walczyłabym o to. Ciekawa jestem jak przebiegałaby rozmowa z kimś , kto tak pięknie pisał. Zapytałabym go o jego podejście do życia i o jego zdanie w różnych dziedzinach. Podziwiam go za to , że zawsze potrafił walczyć o to , co jest najważniejsze, a także poddać się , gdy sytuacja była już bez wyjścia. A. Mickiewicz wykazał się ogromnym patriotyzmem. Mam na myśli jego udział w nielegalnym " Towarzystwie Filomatów" , jak i tworzenie literatury pełnej patriotyzmu. Jeśli chodzi o wyżej wspomniane przeze mnie sytuacje bez wyjścia , jest to niewątpliwie jego niespełniona miłość. Poeta poddał się , gdy dowiedział się , że jego ukochana ma już wybranego męża , a on sam nie pasuje do niej , gdyż jest zbyt biedny.

Przejdźmy do literatury romantyzmu. Muszę powiedzieć , że bardzo odpowiada mi fantastyka. Kto z nas nie marzy czasami o zupełnym oderwaniu się od szarej rzeczywistości i wkroczeniu w świat całkowicie , lub tylko w niewielkim stopniu nierealny? Utworzy stworzone w epoce romantyzmu przesiąknięte są mrocznymi tajemnicami. Spotkać się w nich można z dwoma światami- realnym i wlaśnie fantastycznym, który pozwala na rozwój wyobraźni czytelnika.

Przypomniało mi się właśnie słynne dzieło Goethego pt. " Król Olszyn". Spotykamy się tam z dwoma zupełnie innymi światami i można powiedzieć - spojrzeniami na nie. Ojciec wiezie na koniu chorego syna , który prawdopodobnie ma gorączkę i majaczy. Jadą lasem. Według ojca las jest spokojny , natomiast syn widzi zewsząd czyhające na niego zagrożenie. Takie połączenie bardzo mi się podoba , dlatego też to romantyzm jest wybraną przeze mnie epoką, która do mnie przemawia.

Autorzy i bohaterowie romantyzmu- epoki , w której Polska nie istniała niestety na mapie świata , była w niewoli , cierpiala z powodu rozdarcia między trzech zaborców, jej obywatele nękani byli koniecznością przyswojenia sobie obcej kultury i języka chętnie sięgali po literaturę propagującą patriotyzm , tzw. Literaturę ku pokrzepieniu serc. W tym ciężkim czasie każdt chciał dać od siebie to , co miał najlepszego i myślę , że pomysł na stworzenie literatury tego typu był jak najbardziej trafny. Zagrzewała ona Polaków do walki o niepodległość , dawała nadzieję na lepsze jutro. Kto wie , może gdyby nie to , nadal bylibyśmy w niewoli.

Romantyzm przecież nie był widoczny tylko i wyłącznie w literaturze. Skupmy się na malarstwie. Największym natchnieniem dla malarzy tego okresu była natura. Jej tajemniczość , potęga i żywiołowość. Znacznemu rozszerzeniu uległa paleta barw, wielkiego znaczenia nabrał kontrast. Tematem dzieł były także zjawiska fantastyczne. Duże znaczenie miał też wydźwięk symboliczny. Za pierwszego określonego nianem " romantyczny" uchodzi Szwajcar Johann Fussli. Tworzył on tajemnicze i groźne kompozycje.

Moim zdaniem epoka ta jest pełna wybitnych ludzi , z którymi miło byłoby zamienić chociaż parę zdań. Wszystko było wtedy zupełnie inne , całkiem nowe i ogromnie ciekawe. Powstało kilka zupełnie odrębnych gatunków literackich , takich jak ballada , sonet , czy poemat dygresyjny.

Ważnym elementem romantyzmu jesy bohater stworzony na potrzeby epoki. Jest on bliski moim ideałom. Jest buntownikiem , nie boi się wyrażać własnych opinii. Cechuje go duża ciekawość świata i indywidualizm. Najczęściej jest wielkim patriotą , poświęca się dla ojczyzny. Egoizm to także jego cecha charaktery , ale przy tym jest świadomy własnych błędów i pragnie je odpokutować.

Romantyzm zawsze będzie moją ulubioną epoką , ponieważ odnajduję w nim same ciekawe rzeczy i wspaniałych twórców , których dzieła do dzisiaj wprawiają w zachwyt.