Moim pierwszym bohaterem biblijnym jest Abraham, który był wiernym i zaufanym sługą Bożym. W czasie, kiedy żył Abraham składano ofiarę Panu Bogu. Kiedy Pan Bóg kazał Abrahamowi złożyć jego jedynego syna na ofiarę, to uczynił to po to by go sprawdzić. Chciał się przekonać, czy będzie mu ufał we wszystkim bez wyjątku. Abraham postanowił złożyć w ofierze swojego syna pomimo, ze ciężko przeżył tę próbę. W wyniku tego lud Boży w ciągu następnych wieków mógł spoglądać na niego, jako na wielkiego męża wiary. Bóg wystawia każdego nas na próbę jak Abrahama, aby sprawdzić czy naprawdę ufamy i wierzymy w Niego, czy w coś innego. Takie postępowanie chciałbym przyjąć, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to potrzebne każdemu nas taki rodzaj wiary i zaufania.

Druga postacią Biblijna jest człowiek o imieniu Noe, którego Pan Bóg postanowił uratować i jego rodzinę od potopu i dać im możliwość zaczęcia wszystkiego od nowa. Noe był dobrym, posłusznym człowiekiem przez to podobał się Bogu. Pan Bóg ukarał innych ludzi potopem, ponieważ wybrali nieposłuszeństwo. Zepsuli stworzony przez niego świat i sami stanowili się coraz gorsi. Przez to Pan bóg nie mógł pozwolić, by zło zwyciężyło. Postanowił ocalić tylko Noego i jego rodzinę, którzy żyli życiem zgodnym z przykazaniami Bożymi nie tak jak inni ludzie żyjący rozpustnie. Ludzie powinni żyć tak jak Noe zgodnie z wolą Bożą, aby nie zginęli tak jak ci, którzy wierzyli tylko w zło. Podoba mi się postępowanie Noego, ponieważ zaufał Bogu i przez to ocalił swoje życie i życie swojej rodziny.

Moi bohaterowie biblijni są godni naśladowania, ponieważ postępowali zgodnie z przykazaniami i zasłużyli sobie na łaskę u Boga.