1.Spowiedź w księdze X "Pana Tadeusza" jako opowieść bohatera o życiu.

2. Sarmacka młodość Jacka - pojedynki, zabawy, udział w lokalnych sejmikach.

3. Interesowna przyjaźń magnata Horeszki. ("Wszak wiesz sam, Gerwazeńku, jak Stolnik zapraszał/ Często mnie na biesiady; zdrowie moje wnaszał,/ Krzyczał nieraz, do góry podniósłszy szklanicę,/ Że nie miał przyjaciela nad Jacka Soplicę")

4. Miłość Soplicy do córki Stolnika, Ewy. Niechęć ojca ("Ej, panie Soplica!/ Daremnie konkurujesz; dygnitarskie progi/ Za wysokie na Jacka podczaszyca nogi")

5. Podanie bohaterowi "czarnej polewki".

6. Myśl Jacka o wyjeździe z kraju ("W końcu, sam już nie wiedząc, jak sobie poradzić,/ Umyśliłem ze szlachty mały pułk zgromadzić/ I opuścić na zawsze powiat i Ojczyznę/ Wynieść się gdzie na wojnę lub na Tatarszczyznę")

7. Smutek Ewy na wiadomość o planach Jacka.

8. Nieszczęśliwe małżeństwo Jacka. Pijaństwo bohatera, śmierć żony, osierocenie Tadeusza ("I tak niedługo żona ma z żalu umarła/ Zostawiwszy to dziecię, a mnie rozpacz żarła!")

9. Zaręczyny dziewczyny z niekochanym, a wybranym przez ojca Wojewodą (Stolnik nazywał goi Kasztelanicem)

10. Smutek, choroba Ewy, troska Jacka o ukochaną.("Powiadano, że Ewa, gdy brała obrączkę/ Z rąk Wojewody, mdlała, że wpadła w gorączkę')

11. Samotność Jacka, niechęć ludzi do bohatera.

12. Najazd Moskali na zamek Horeszków.

13. Zabójstwo starego magnata, spowodowane nagłym zaślepieniem, żalem, błędnym odczytaniem gestów Horeszki ("I zdało mi się, ze mnie szczególniej urągał'), emocjami Jacka.

14. Uznanie Soplicy sojusznikiem Moskali, zdrajcą.

15. Wyjazd z kraju, wyrzuty sumienia. ("Uciekłem z kraju!/ Gdziem nie był! Com nie cierpiał!")

16. Zesłanie Ewy i Wojewody na Sybir. Śmierć kobiety, osierocenie Zosi.

17. Wstąpienie Jacka do zakonu. Przeobrażenie Soplicy w bernardyna. Ukorzenie, przyjęcie imienia ksiądz Robak.

18. Udział Robaka w walkach napoleońskich (m. in. pod Samossierą i Jeną)

19. Trudny los żołnierza-emigranta (Pracowałem przy taczkach rok w pruskiej fortecy/ Trzy razy Moskwa kijami zraniła me plecy,/raz już wiedli na Sybir")

20. Cudowne ocalenie bohatera, powrót na Litwę ("(...) a pan Bóg wybawił mnie cudem/ I pozwolił umierać między swoim ludem,/ Z sakramentami")

21. Działalność emisariusza, przygotowywanie ogólnonarodowego powstania. Rozmowy z okoliczną szlachta i chłopami.

22. Przebaczenie Gerwazego, informacja o wybaczeniu Horeszki (uczynienie znaku krzyża).

23. Wiadomość o wojnie Napoleona z Rosją - list od Fiszera.

24. Ostatnie sakramenty.

25. Śmierć Jacka o poranku (w promieniach wschodzącego słońca zmarły "błyszczał jako święty w ognistej koronie')

26. Pośmiertna urzędowa rehabilitacja Soplicy, odznaczenie Legii Honorowej.