1.       Testament Herakliusza Billewicza; rozporządzenie losami wnuczki Aleksandry.

2.       Przybycie Andrzeja Kmicica do Wodoktów w celu poznania przeznaczonej mu Aleksandry - styczeń 1655 roku.

3.       Udane spotkanie narzeczonych.

4.       Przybycie Kmicica do zapisanego mu Lubicza, gdzie bawią jego kompani - przyłączenie się Kmicica do ogólnej hulanki.

5.       Rozruchy wywołane wśród chłopstwa przez wojska Kmicica w Upicie, wyruszenie Kmicica z interwencją.

6.       Wyrzucenie przybyłych kompanów Kmicica przez Oleńkę, do której docierają wieści o rozpustach w Lubiczu.

7.       Postój rozgniewanej kompanii w karczmie zakończony śmiertelną dla nich potyczką z Butrymami.

8.       Okrutna zemsta Kmicica na Butrymach, spalenie Wołmontowicz.

9.       Zerwanie narzeczeństwa z oburzoną zbrodnią Kmicica Oleńką.

10.   Porwanie dziewczyny przez Kmicica.

11.   Ciężka rana Kmicica odniesiona w przegranym pojedynku z przybyłym Oleńce na odsiecz Wołodyjowskim.

12.   Przybycie Wołodyjowskiego do rannego Kmicica, by wręczyć mu listy zaciężne od Janusza Radziwiłła, a tym samym dać mu szansę na rehabilitację.

13.   Poddanie Polski Szwedom przez szlachtę Wielkopolską w Ujściu.

14.   Przybycie obecnego w Ujściu Stanisława Skrzetuskiego do stryjecznego brata Jana i poinformowanie go o zdradzie.

15.   Spotkanie Skrzetuskich, Zagłoby i Wołodyjowskiego i wyruszenie do Kiejdan, gdzie dociera wiadomość o ucieczce króla na Śląsk.

16.   Ściągnięcie do Kiejdan przez Janusza Radziwiłła Oleńki, by umożliwić Kmicicowi pojednanie z nią.

17.   Wymuszenie przez Radziwiłła przysięgi wierności na krzyż od Kmicica.

18.   Uczta i ogłoszenie przez Radziwiłła przejścia na stronę szwedzką.

19.   Uznanie Kmicica za zdrajcę, gdy zniewolony przysięgą nie opuszcza Radziwiłła jak inni patrioci.

20.   Wyłuszczenie Kmicicowi przez Radziwiłła rzekomego tajnego planu patriotycznego i fałszywa obietnica darowania życia pułkownikom, którzy uznali go za zdrajcę.

21.   Uwolnienie się pułkowników dzięki fortelowi Zagłoby.

22.   Uratowanie Oleńki przed Kmicicem na polecenie Radziwiłła ściągającym ją do Kiejdan.

23.   Wykazanie Kmicicowi przez pułkowników, że Radziwiłł go oszukał i zamierzał ich zabić.

24.   Ściągnięcie do Kiejdan Oleńki wraz z miecznikiem rosieńskim przez samego Radziwiłła.

25.   Uczta u Radziwiłła i jego radość na wiadomość, że Szwedzi zajęli Warszawę.

26.   Wysłanie Kmicica do Bogusława Radziwiłła, który wyznaje mu całą prawdę o motywacji Radziwiłłów.

27.   Decyzja Kmicica o porwaniu księcia Bogusława, by oddać go w ręce króla i odzyskać dobre imię.

28.   Ucieczka księcia Bogusława i poważna rana głowy Kmicica.

29.   Po wykurowaniu ciężkiej rany decyzja Kmicica o zmianie osobowości i działaniu pod nazwiskiem Babinicz.

30.   Wyruszenie Babinicza do Jana Kazimierza, spotkanie Rzędziana i przekazanie przez niego wiadomości dla Wołodyjowskiego.

31.   Zebranie przez Wołodyjowskiego wojsk pod Białymstokiem zgodnie z radą Babinicza.

32.   Przyjazd do Kiejdan księcia Bogusława i jego próba uwiedzenia Oleńki połączona z oskarżeniem, że Kmicic chciał porwać króla i przekazać go Szwedom.

33.   Podsłuchana przez Babinicza wieść o szwedzkich planach ataku na Jasną Górę.

34.   Ostrzeżenie przekazane przez Babinicza na Jasnej Górze i jego spowiedź u przeora Kordeckiego.

35.   Oblężenie klasztoru jasnogórskiego z walnym udziałem Babinicza w jego obronie.

36.   Poselstwa do klasztoru i z klasztoru, podczas których Babinicz poznaje zdrajcę Kuklinowskiego.

37.   Niszczące wielkie działo szwedzkie, które wysadza Babinicz przy czym zostaje schwytany przez Szwedów.

38.   Babinicz torturowany przez Kuklinowskiego i uwolniony przez Kiemliczów.

39.   Wycofanie się Szwedów z oblężenia w Boże Narodzenie.

40.   Przybycie Babinicza do Jana Kazimierza i przekonanie go do powrotu do kraju.

41.   Bohaterskie wyczyny Babinicza podczas powrotu króla, a w momencie samobójczej obrony podczas napadu w wąwozie - zdradzenie królowi prawdziwej tożsamości.

42.   Zawiązanie się konfederacji tyszowieckiej dla ratowania kraju.

43.   Śmierć Janusza Radziwiłła w oblężonym Tykocinie.

44.   Ślubowanie Jana Kazimierza złożone Marii Pannie i obranie jej patronką Polski.

45.   Zrehabilitowanie Kmicica przez króla przed Wołodyjowskim, Zagłobą i Skrzetuskimi.

46.   Dowództwo Kmicica, walczącego jeszcze jako Babinicz, nad oddziałem tatarskim.

47.   Wysłanie Soroki do Taurogów, by chronił więzioną tam Oleńkę.

48.   Kmicic eskortujący z Zamościa Anusię Borzobohatą zagrożoną porwaniem przez rozmiłowanego Zamoyskiego.

49.   Przybycie z Anusią do Sapiehy, który rozsławia bohaterskie wyczyny Kmicica.

50.   Zwycięskie walki księcia Bogusława i porwanie przez niego podróżującej do Grodna Anusi.

51.   Kmicic, wysłany przez Sapiehę w celu zdobycia informacji o posunięciach Bogusława, czyniący spustoszenie w jego siłach walką podjazdową.

52.   Poselstwa do Sapiehy Bogusława chcącego się układać.

53.   Bogusław więżący Sorokę oraz szantażujący i upokarzający Kmicica, który i tak ratuje swego wachmistrza.

54.   Zwycięska walka Tatarów Kmicica z wojskami Bogusława, ujście samego Bogusława w efekcie jego zwycięskiego pojedynku z Kmicicem.

55.   Wejście wojsk szwedzkich pod wodzą Karola Gustawa w głąb kraju.

56.   Przyjazd Wołodyjowskiego, Zagłoby i Skrzetuskich do Sapiehy.

57.   Porażki szwedzkie pod Zamościem oraz w starciu z siłami Czarnieckiego.

58.   Przybycie Kmicica na tereny działania Czarnieckiego, dalsze sukcesy polskie już z udziałem jego oraz Wołodyjowskiego, Zagłoby, Skrzetuskich i Rocha Kowalskiego, który bliski jest zabicia Karola Gustawa.

59.   Zdobycie przez Kmicica jeńców, w tym Szkota Ketlinga, który pomagał Oleńce więzionej w Taurogach przez Bogusława.

60.   Odbicie przez zjednoczone siły polskie Warszawy.

61.   Próba ucieczki Oleńki wraz z miecznikiem rosieńskim do Puszczy Białowieskiej udaremniona przez Bogusława.

62.   Podsunięcie przez Sakowicza planu z fikcyjnym ślubem, po odmowie Oleńki próba jej zniewolenia przez Bogusława, udaremniona rażeniem paroksyzmem.

63.   Wręczenie przez Ketlinga Oleńce broni dla obrony, ale odmowa pomocy w ucieczce.

64.   Przyjaźń Oleńki z przywiezioną do Taurogów Anusią.

65.   Planowana przez Anusię ucieczka zakończona sukcesem, pomoc służącego Bogusława.

66.   Działania wojenne Kmicica na Prusach, wygrana walka z Bogusławem i darowanie go życiem z powodu zaszantażowania Kmicica osobą Oleńki.

67.   Bogusław oddany w niewolę swego patriotycznego kuzyna Michała Radziwiłła.

68.   Wysłanie przez Anusię listów do Babinicza wyjaśniających sytuację jej i Oleńki, prośba o pomoc w odbiciu Szwedów oblegających Lubicz, gdzie przebywają panny.

69.   Przechwycenie listów przez Sakowicza i jego najazd na Laudę zebraną przez niego podstępnym w efekcie podszycia się pod Babinicza.

70.   Odsiecz Babinicza/Kmicica i rozgromienie wojsk Sakowicza.

71.   Znaleziony list Anusi i jednocześnie otrzymanie rozkazu wyruszenia do walki - wielka rozterka zakończona zwyciężeniem w Kmicicu poczucia obowiązku.

72.   Całkowite uwolnienie kraju od sił szwedzkich.

73.   Powrót w 1657 roku ciężko rannego Kmicica do Lubicza, by tam umrzeć, modły Oleńki o jego zdrowie.

74.   Spotkanie Oleńki z Kmicicem w kościele w Upicie, powrót chorągwi Laudańskiej i odczytanie po mszy przez Wołodyjowskiego aktu rehabilitacji Kmicica.

75.   Zaręczyny Oleńki z Kmicicem oraz Anusi z Wołodyjowskim.